Telenobela Essay

524 Words3 Pages
Chapter I INTRODUKSYON A. Kaligiran ng Pag- aaral Ang Telenobela ay nagmula sa dalawang salita na "tele", pinaikling salita para sa telebisyon at "nobela" salitang tagalog para sa "novel" na ang ibig sabihin ay kathambuhay. Ito ay isang uri ng palabas na mapapanood sa telebisyon na karaniwang hindi makatotohanan o walang makapagsasabi kung ito ay totoo. Ang isang telenobela ay ipinapalabas karaniwan limang beses sa isang linggo minsan inuulit tuwing sabado. Madalas itong iere sa gabi dahil sa wala ng masyadong ginagawa ang mga tao kung kaya't malaki ang posibilidad na marami ang tumangkilik nito. Marami ang naaakit o nahuhumaling sa mga telenobela bata man o matanda, babae man o lalaki. Ang isang telenobela ay tumatagal higit pa sa tatlong buwan o maaaring isang taon depende ito sa kagustuhan ng mga taong nanonood. Kung kaya't ang mga mananaliksik ay naisipang gumawa ng pag-aaral tungkol sa Impresyon at Impak sa Buhay at Gawain ng tao ng telenobela, at ang sentro ng pag-aaral na ito ay walang iba kundi ang mga kababaihan. Alam naman nating lahat na karaniwang naiiwan sa ating tahanan. Nagbibigay sila ng oras dito at nagkakaroon pa ng iba't ibang persepyon sa mga naturang palabas. Ang mga mananaliksik ay nais malaman kung ano ang maaaring maging negatibo o postibong epekto nito sa kanila. B. Kahalagahan ng Pag-aaral Likas na ngayon sa mga Pinoy ang panonood ng ibat- ibang palabas sa telebisyon ito ang nagsisilbi nilang libangan sa tuwing wala silang ginagawa. Maaari rin itong makapagbigay ng aral pang pamilya, kaibigan o kahit pang minamahal. Ang pag-aaral sa Impresyon at Impak sa Buhay at Gawain ng mga Kababaihan ng telenobela ay hindi biro ngunit nanniniwala ang mga mananaliksik na magkakaroon ito ng kapakinabangan sa sumusunod: Kababaihan: magkakaroon ng pagkakataon ang mga kababaihan na maipaalam ang kanilang sariling saloobin sa mga telenobelang

More about Telenobela Essay

Open Document