Script of Alamat Ng Bulakng Mayon

451 Words2 Pages
Alamat ng bulkang Mayon Narrator: Noong unang panahon, may isang babaeng nagngangalang Daragang Magayon. Maraming kalalakihan ang nanliligaw sa nasabing dalaga sapagkat siya ay maganda at may makinis na kutis. 1st scene: “Ang pagkukumbinsi” Rajah Makusog: Mahal kong anak, ikaw ay nasa hustong edad na, hindi pa ba sumasagi sa iyong isipan ang magpakasal? Daragang: Ama, ako’y magpapakasal lamang sa lalaking aking siguradong mahal. Wag ka pong mag alala ama alam ko pong siya’y paparating na. 2nd scene: “Ang pagtatagpo” Si daragang ay nasa may ilog at siya ay madudulas at mapupunta sa malalim na parte, siya’y di marunong lumangoy. Sasagipin ni panganoron. Panganoron: kumapit ka lang sa aking balikat at ililigtas kita. Nailigtas si daragang. Daragang: maraming salamat sa iyo ginoo, kung iyong pahihintulutan ano ang iyong pangalan? Panganoron: walang anuman magandang binibini. Ako nga pala si panganoron, anak ako ni Rajah Karilaya. Ayos lang ba ang iyong lagay? Daragang: ako’y ayos lamang. Ang aking pangalan ay daragang magayon. Maraming salamat muli, kung hindi dahil sa iyo, ako’y wala na siguro sa mundong ito. Panganoron: Daragang magayon? Napaka gandang pangalan. Binibini maari ba kitang makitang muli? Narrator: Nabighani si Panganoron sa ganda ni Magayon kung kaya’t niligawan niya ang dalaga. Gayundin si Magayon ay napa-ibig sa matapang na lalakeng nagligtas sa kanya. Di kalaunan ay ipinahayag ang pag-iisang dibdib ng dalawa sa buong kaharian. 3rd scene: “Ang pagsugod ni pagtuga” Susugod si pagtuga sa palasyo at dadakpin si Rajah makusog. Makikita ni daragang. Pagtuga: ang iyong ama ay sasama sa akin at magiging aking bihag hangga’t ikaw ay pumayag na makipag isang dibdib sa akin. Kung hindi na din lamang kita makakamtan walang dapat magkamit sa iyo sinoman. Daragang: Cge papayag ako sa

More about Script of Alamat Ng Bulakng Mayon

Open Document