Sanhi Ng Kahirapan Essay

2476 Words10 Pages
Ang sanhi ng kahirapan sa pilipinas ay ang talamak na kuraption ng mga namumuno at ang kawalan ng pagkakaisa ng mga tao at maling pamamaraan ng pagpapatakbo o paggamit sa natural resources ng ating bansa.Gawa nito ang bansa ay di na makaahon at patuloy na nalulugmok sa kahirapan sa dahilang walang sapat na trabaho para sa mga masang pilipino.ang mga mayayaman ay lalong kadalasan kung lumaki tayo sa hirap dyan natin naiisip na"Anu ba ang bunga ng kahirapan? maaring ito ay kinagisnan na ng iyong pamilya,o d kaya ay ang d mo paggamit ng tama sa iyong kayamanan o ari arian,maaari ring katamaran na d mo pinahalagahan ang edukasyon...ngunit sadyang ang kahirapan ay di mawawala saan mang panig man ng mundo...dahil sadyang nilikha ang mundo na ang lahat ay nagsimula sa wala....tayo lang ang dapat magyaman sa mga biyayang binigay ng panginoon, kaya't nasa atin din ang paggawa ng ating kapalaran, kun tayo ba ay nais yumaman o maging mahirap. Anakpawis. Mahirap. Dukha. Pobre. Nagdidildil ng asin. Isang kahig, isang tuka. Maralita. Marami tayong mga salita at kataga para sa kahirapan dahil ito ang reyalidad para sa nakararaming mga Pilipino. Naihahalintulad ng karamihan sa ating mga Pilipino ang kahirapan bilang isang SAKIT na hidi mamatay-matay at lalong lumalala araw-araw. Madalas nating sisihin ang maling pamamalakad ng mga pinuno ng bansa, pero sila nga ba ang may kasalanan o tayong mga Pilipino na tamad? Sabi nga nila, “Katamaran ay katumbas ng Kahirapan”, tama sila, at tama rin naman ang mga taong nagsasabing nasa gobyerno ang pagkakamali. Sinasabi ng karamihan, kaya sila naghihirap ay sa kadahilanang wala silang trabaho, pero ang totoo, maraming trabahong nakalaan, mapili lang talaga ang mga Pilipino. Pero hindi rin natin sila masisisi, mas pipiliin pa nilang maupo na lang sa isang tabi at manghingi ng limos kaysa magpakapagod sa napakabigat

More about Sanhi Ng Kahirapan Essay

Open Document