Paginom Ng Alak Ng Kabataan Essay

3113 Words13 Pages
Kabanata I Introduksyon Ang pagkalulong sa alak ay isa sa mga problema na hindi madaling masolusyonan. Dahil sa maraming umiinom ng alak, ay natututo na rin ang mga kabataan na gumagaya at umiinum na din ng alak, kadalasan mga tinedyer. May mga tinedyer na inaakalang puwede na silang uminum ng alak dahil hayskul na sila o nsa kolehiyo. Pero hindi, hayskul man o nsa kolehiyo ay hindi pa rin dapat umiinum at malulong sa pag-inum ng alak dahil marami itong masamang maidudulot. Marami itong epekto. Nakakaepekto ito sa kalusugan ng tao. Maaaring magkasakit ang madalas uminom ng alak sa kanilang liver o atay. Ang alak din ay isa sa paraan para madulot ang pagkakaroon ng muscle ng isang tao. Nakakataba din ang alak. Nakakalaki ito ng tiyan at nakakadagdag ito ng timbang sa mga tao. Sa kabataan, kapag sila’y naglasing kung may pasok kinabukasan ay malaki ang posibilidad na pag-uwi ay makakatulog na lamang sila, makakalimutan nila mag-aral o gumawa ng kanilang takdang gawain. Maaari din sila masobrahan sa tulog, at dahil dito, maaaring hindi sila makapasok sa eskuwelahan. Sa pananaliksik na ito ay makikita niyo ang mga tungkol sa kabataan na umiinom ng alak. Sana ay maunawaan niyo ang aking pinaghirapan at sana ay matutunan kayo mula dito. Layunin sa Pag-aaral Layunin kong ipaalam sa mga tao, lalo na sa aking kapwa mag-aaral, ang mga epekto ng pag-inum ng alak ng mga kabataan. Isasama ko na rin sa saliksik na ito ang mga masamang epekto ng pag-inum ng alak sa tao para mamulat na ang mga mambabasa na mahilig uminum sa alak upang magising naman sila sa katotohanan na ang alak ay nakakasama sa ating kalusugan. Kahalagahan sa Pag-aaral Mahalagang malaman natin ang mga epekto ng pag-inom ng alak ng mga kabataan sa kanilang kalusugan at pamumuhay upang matulungan natin silang mapagtanto na ito ay isang bisyo na hindi dapat nila ginagawa dahil sila ay nasa murang

More about Paginom Ng Alak Ng Kabataan Essay

Open Document