Kabataan Noon at Ngayon

1127 Words5 Pages
Kabataan noon at ngayon: sino ang modelo para sa kabataan sa hinaharap? Hezell Leah B. Zaragosa Sa totoo lamang, hindi ko batid ang tamang pamamaraan kung paano ko maaaring simulan ang aking talumpati.. upang maiparating ko sa inyo ang aking saloobin ukol sa mga kabataan.. na kung saan sapat na hindi ninyo mahusgahan ang aking kakayahan sa paggawa ng aking talumpati.. ngunit hayaan ninyo akong imulat kayo sa pagpapalang hatid ng araw na ito.. kayat isang magandang araw sa ating lahat.. tayo ngayon ay nasa kalagitnaan ng isang rebolusyon na kung saan ang kasabihang " ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago" ay hindi lang isang paniniwala kung hindi ay isang riyalidad mga pagbabagong hindi lang nililimitahan ang mga materyal na bagay pati na rin ang ating pag.iisip, paniniwala at nararamdaman.. isang eksplosibong halimbawa nito ay ang pagbabago ng mga kabataan noon at ngayon.. ngunit bakit parang napakalaki ang naging epekto ng mga pagbabago na nangyayari sa mga kabataang ito? sa inyong palagay bakit mga kabataan lamang ang palagiang nasasadlak sa mga isyung ito gayong hindi lamang tayo ang nabubuhay sa mundong ito? itoy marahil sa iniwang kataga ng ating pambansang bayani na ang kabataan ay ang pag.asa ng bayan.. pag.asang pinaniniwalaan ng mga pilipino saan man sa mundo.. ngunit itoy naganap ilang taon na ang nakalilipas na naging daan upang magkaroon ng pag. aalinlangan sa mga tao kung ang mga kabataan pa rin ba sa kasalukuyan ang siyang pag.asa na minsan ng nabanggit ng ating pambansang bayani.. paano, saan at ano nga ba ang pinagkaiba ng kabataan noon at ngayon? alam ko na wala akong karapatang husgahan ang mga kabataan ng makalumang panahon sapagkat hindi pa ako isinisilang sa mundong ito noong mga oras na iyon at lalong wala akong karapatan upang husgahan ang mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon sa kadahilanang hindi

More about Kabataan Noon at Ngayon

Open Document