: )Fghfgh

371 Words2 Pages
Alin ang Higit na Mahalaga: Ang Araw o ang Ulan LAKANDIWA: Bago ko simulan itong balagtasan, Abang lingkod ninyo ngayo’y nagpupugay; Ang paksa po ngayon na pagtatalunan ay may kaugnayan sa’ting Kalikasan. Sa tao ba’y alin ang nakakahigit, Sikat ba ng araw o ulang tikatik? Kapag bumabagyo, araw yaong ibig Pag tag-araw naman, ula’y binabanggit. Ating tawagin, dal’wang magtatalo suriin ang diwang mapapakinggan n’yo; panig nitong araw ay sa binatilyo, at sa dalaginding, ulan ang idolo. Kaya’t halika na, batang mambibigkas at simulan mo na ang ‘yong paliwanag; ikaw ay susundan ng magandang liyag upang itong ulan, kanyang mailantad. PANIG NG ARAW: Magandang umaga, bati ko sa lahat sa lahat sa inyong sa ‘kiy nakaharap; pasalamat tayo’t napakaliwanag, Iya’y dulot ng araw na siya Nating hangad. Kung walang araw, madilim ang lahat ang umaga’t gabi dilim ang laganap;Tatagal ka kayakung walang liwanag, kandila’t plaslayt ba’y makasasapat? Kung wala ang araw, damit na sapay mo hindi matutuyo’t mangangamoy Ito; at hihina pati ang katawan mo, ang bitamina D, di mo matatamo. Kayat’ pagtanggol itong iyong panig, ulan na nais mo’y purihin nang higit;Isiping sa ulan ay nagkakasakit ang maraming taong mahina ang dibdib. PANIG NG ULAN: BIyayasa tao ang dulot ng ulan at hindi ang sakit na ‘yong tinuran;Nang dahil sa ulan, lamig ng katawan ating nadarama nang panghabang-buhay Kung wala ang ulan, daming mga tao ang iinit agad ang kanilang ulo;Ito ang simula ng maraming gulo at kriminalidad ang hantungan nito. Ang patak ng ulan ay handog ng langit nagmula sa dagat na kaibig-ibig;Sa tigang na lupa, buhay ang kapalit nagtitila ginto pati itong bukid. Kung wala ang ulan, pa’no ang palaka? Pa’no ang kuliglig, pa’no pati bata? Dumi’t alikabok ay mananagana, Sakit sa katawan lalaganap bigla. PANING NG ARAW: Gusto mo ang dilim?

    More about : )Fghfgh

      Open Document