Ar Rehan Essay

336 Words2 Pages
ਆਡ਼ ਰਹਿਨ ਨਾਮਾ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ ........ ਮਿਤੀ 12/08/2011 ਬਦਲੇ 2,75,000/-ਰੁਪਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਰੋਜ ਆਮਦਾ ਨੇ ਹਾਜਰ ਆ ਕੇ ਵਸੀਕਾ ਆਡ਼ ਰਹਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਕਬਾ ਪਿੰਡ ਖਸਰਾ ਨੰ,22//21/2,28//22,29//1/2 ਕਿਤੇ 3 ਦਾ 16-1 ਰਕਬਾ ਦਾ 1/2 ਹਿਸਾ ਬਕਦਰ ਰਕਬਾ 8-0 ਵਲੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾੱਹਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਉਚੀਬਦਲੇ 2,75,000/-ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਡ਼ ਰਹਿਨ ਹੈ। (ਫੱਕ ਆਡ਼ ਰਹਿਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਰੋਜ ਆਮਦਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜਰ ਆ ਕੇ ਇਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਕਬਾ ਖਸਰਾ ਨੰ,98//0 ਦਾ ਸਾਲਮ ਹਿਸਾ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਬਾੱਹਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਦਲੇ 35,000 ਰੁਪਏ। ਰਪਟ ਨਾਲ ਫੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ-14-09-2011 ਵਲੋਂ- ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਖਸਰਾ ਨੰ,34//19 ਦਾ ਰਕਬਾ 8-0 ਦਾ 378/1440ਹਿਸਾ ਬਕਦਰ ਰਕਬਾ 2-2 ਬਾੱਹਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 138/1440 ਹਿਸਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 138/1440 ਹਿਸਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 9/1440 ਹਿਸਾ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 93/1440 ਹਿਸਾ ਵਾ ਵਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 27/1440 ਹਿਸਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 138/1440 ਹਿਸਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 138/1440 ਹਿਸਾ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 93/1440 ਹਿਸਾ ਖਸਰਾ ਨੰ,34//20 ਦਾ ਰਕਬਾ 8-0 ਦਾ 397/1440 ਹਿਸਾ ਬਕਦਰ ਰਕਬਾ 2-4 ਬਾੱਹਕ -ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 397/1440 ਹਿਸਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ । ਮਿਤੀ-14-09-2011 ਵਲੋਂ- ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਖਸਰਾ ਨੰ,49//5 ਦਾ ਰਕਬਾ 6-13 ਦਾ 2/133 ਹਿਸਾ ਬਕਦਰ ਰਕਬਾ 0-2 ਬਾੱਹਕ -ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 2/133 ਹਿਸਾ ਤਬਾਦਲਾ

More about Ar Rehan Essay

Open Document