Ang Buhay Ng Isang Bayani

333 Words2 Pages
Ang Buhay Ng Isang Bayani Ang buhay ng ating pambansang bayani ay isang kwentong punong puno ng aral at inspirasyon na maaaring magamit sa ating buhay. Si Dr. Jose Rizal ay napaka-simpleng tao lamang. Mapagmahal siya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pinapahalagahan niya ang bawat leksyon na itinuro ng kanyang ina na dapat ay tularan ng bawat kabataan ngayon. Bata pa lamang si Rizal ay likas na sa kanya ang pagiging isang magaling na manunulat, pintor, at masipag na estudyante. Napaka-talento talaga ni Dr. Jose Rizal at ginamit niya ang kanyang talento at talino sa mabuting paraan. Nag-aral ang ating pambansang bayani sa mga magagandang paaralan sa ating bansa. Nagtapos siya sa Ateneo at Unibersidad ng Santo Tomas. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagaaral sa ibang bansa. Iba talaga ang determinasyon ni Jose Rizal tunay na isa siyang mabuting modelo sa lahat mag-aaral. Dapat ay tumulad kami sa kanya, magaral ng mabuti para sa aming magandang kinabukasan. Noong magpunta si Dr. Jose Rizal sa ibang bansa ay nakapagsulat siya ng mga librong tungkol sa mga Pilipino. Ito ang nagpapatunay na siya ay maka-tao at maka-bansa. Ang kanyang husay sa pagsusulat ang ginamit niyang sandata para lumaban sa mga nang-aapi. Sa totoo lang ay ang kanyang husay sa pagsusulat ay nakapagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo ko pang mahalin ang aking kurso at para makapagsulat din ako ng makabuluhan at maipagmamalaki ko pagdating ng araw. Naniniwala ako na hindi lang sa akin nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento ng buhay ni Dr. Jose Rizal kundi sa lahat ng Pilipinong pinagaaralan ang kanyang buhay. Mas lalo ko pang minahal ang aking bansa at napakasaya ko dahil isa akong Pilipino. Mula sa kanyang simpleng pamumuhay, pagiging mapagmahal sa pamilya, maka-diyos, kasipagan sa pag-aaral at kung paano niya

    More about Ang Buhay Ng Isang Bayani

      Open Document