Zamyn Tender 2012 Essay

2504 Words11 Pages
2012 оны 1-р сарын 31, Мягмар гариг, 02:42 | Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 9.5 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 13.68 км авто замыг өргөтгөн шинэчлэх, 0.2 км авто зам шинээр барих, 10 у/м гүүр шинээр барих, 59 гудамж замд 28098 м2 нөхөөс, 131500 у/м хагарал засварын ажил хийх болон замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрэл дохио, тэмдэг, тэмдэглээ, борооны усны шугам сүлжээнд засвар арчлалт хийх зэрэг 65 төсөл арга хэмжээ 100 хувь хэрэгжлээ. 1. Энхтайваны өргөн чөлөө, Олимпийн болон Их сургуулийн гудамжны уулзварыг нэгтгэж 4 замын уулзвар болгох зам /0.5км/-ын ажлын гүйцэтгэгчээр УБЗЗАК шалгарч, 1 054 693 809 төгрөгийн өртөг бүхий гэрээ байгуулан гүйцэтгэж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. 2. СХД, 15-р хороо, 1-р хорооллын 12-р байрны араас дэнж хүртэлх 0.2 км авто зам гүүр шинээр барих ажлын гүйцэтгэгчээр “ЗМЗ” ХХК шалгарч, 449 472 404 төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гэрээ байгуулан ажиллаж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.3. Хотын төвийн 58 гудамж замд 1 597 446 061 төгрөгийн өртөг бүхий 39130 м2 нөхөөс, 131500 у/м хагарал, 900 у/м хашлага засварын ажлыг тендерээр шалгарсан 11 байгууллагатай гэрээ байгуулан захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж дуусган комисст хүлээлгэн өгсөн. Үүнд:• Баянзүрх дүүргийн төвийн 9 гудамж замын урсгал засварын ажлын гүйцэтгэгчээр Төгс зам ХХК шалгарч, 117408389 төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гэрээ байгуулан 3400 м2 урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэн комисст хүлээлгэн өгсөн.• Чингэлтэй дүүргийн төвийн 8 гудамж замын урсгал засварын ажлын гүйцэтгэгчээр Наранбулаг-Хан ХХК шалгарч 88193411 төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гэрээ байгуулан 2450 м2 урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэн комисст хүлээлгэн өгсөн.• Сүхбаатар дүүргийн төвийн 8 гудамж замын урсгал засварын ажлын гүйцэтгэгчээр Баткубик ХХК шалгарч 86248273 төгрөгийн өртөг бүхий ажлын гэрээ байгуулан 2500 м2 урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэн комисст хүлээлгэн өгсөн.• Баянгол дүүргийн төвийн 7 гудамж замын

    More about Zamyn Tender 2012 Essay

      Open Document