Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Youtube in Verhouding Tot Televisie Essay

  • Submitted by: zapbas
  • on August 20, 2014
  • Category: Arts and Music
  • Length: 960 words

Open Document

Below is an essay on "Youtube in Verhouding Tot Televisie" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

YouTube in verhouding tot televisie
Inleiding In deze paper wordt het begrip remediation, zoals dat wordt gebruikt door David Bolter in Remediation and the Desire for Immediacy toegespitst op de videowebsite YouTube. Om dit te illustreren en te verduidelijken wordt de vergelijking met het medium televisie getrokken. Ik zal hierbij ingaan op de manieren waarop YouTube televisie remedieert, maar ook hoe YouTube of het internet in het algemeen - op zijn beurt invloed heeft gehad op televisie. Daarna zal ik nog kort ingaan op hoe YouTube op sommige cruciale punten juist van televisie verschilt. Uiteindelijk zal ik proberen te antwoorden op de vraag: hoe verhoudt YouTube zich tot televisie? Hoe YouTube zich verhoudt tot televisie De representatie van een medium in een ander medium, zo beschrijft David Bolter het concept remediatie. Ook YouTube remedieert andere media doordat zij eigenschappen van deze media overneemt, met name eigenschappen van het medium televisie. Deze remediatie komt al naar voren bij de benaming van sommige onderdelen van de website. Denk bijvoorbeeld aan het woordje ‘Tube’ in ‘YouTube’, hetgeen kanaal betekend. Maar ook de slogan ‘Broadcast yourself’ kan worden gezien als verwijzingen naar het medium televisie. Daarnaast is het gebruik van ‘channels’ ook een overeenkomst, omdat die kunnen worden gezien als kleine televisiestations. Deze channels zijn echter juist ook een van de grote verschillen met televisie, maar daarover later meer. Een andere specifieke eigenschap van televisie die YouTube remedieert is flow. Televisie stations gebruiken een soort flow als een voortdurende stroom van programma’s, bedoeld om de kijkers op de zender vast te houden. Dit doen televisiemakers door 24 uur per dag programma’s aan te bieden en door in het ene programma een aankondiging voor het volgende programma te geven. Een zelfde continue stroom tracht YouTube te creëren door tijdens het kijken van een video al een lijst aan te bieden met gerelateerde video’s. Ook...

Show More


Citations

MLA Citation

"Youtube in Verhouding Tot Televisie". Anti Essays. 14 Aug. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Youtube-In-Verhouding-Tot-Televisie-646237.html>

APA Citation

Youtube in Verhouding Tot Televisie. Anti Essays. Retrieved August 14, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Youtube-In-Verhouding-Tot-Televisie-646237.html