Yellow Pages Essay

4225 Words17 Pages
Chương trình hợp tác quốc tế, liên kết giữa trường Đại học Hoa Sen với trường cao đẳng Manchester và tổ chức Edexcel (được gọi ngắn gọn là chương trình Manchester) là một chương trình được thiết kế theo hướng giúp sinh viên tích lũy kiến thức và trải nghiệm thực hành trong môi trường học tập theo tiêu chuẩn Anh quốc. Đây là chương trình chọn lọc, đang được giảng dạy tại trường Cao đẳng Manchester – Vương quốc Anh và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, ngay tại Đại học Hoa Sen. Hiện nay, chương trình Manchester tổ chức đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh với 04 chuyên ngành chính: kinh doanh, marketing, kế toán – tài chính, và nhân sự. Trong suốt 03 năm học, sinh viên sẽ được đào tạo: * 03 môn tiếng Anh để đạt IELTS 5.5 * 20 môn chuyên ngành * 01 báo cáo thực tập Sinh viên khi tốt nghiệp được cấp văn bằng BTECs/Edexcel, là văn bằng được công nhận bởi các trường Cao đẳng, Đại học, các nhà tuyển dụng và các tổ chức chuyên nghiệp trong Vương Quốc Anh và ở trên 100 quốc gia trên toàn thế giới. Thêm vào đó, sau khi tốt nghiệp chương trình này, sinh viên có thể học liên thông chương trình Cử nhân kinh doanh quốc tế (Đại học Hoa Sen hợp tác với Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne) hoặc chuyển tiếp sang nhiều trường Đại học tại Anh, Úc, New Zealand, Canada, HongKong,… để hoàn thành chương trình đại học trong một năm và nhận bằng Cử nhân quốc tế. I. Đánh giá chương trình Manchester theo tiêu chuẩn đánh giá Bộ giáo dục (dựa trên Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT): Tiêu chí 1: Chương trình giáo dục được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định Khác với các chương trình chính quy khác đang

More about Yellow Pages Essay

Open Document