Wrong Path Essay

3643 Words15 Pages
ISU-ISU AKIDAH IUS 4193 TAJUK: AL-ARQAM DI SEDIAKAN UNTUK: USTAZ MOHD FAIZ HAKIMI BIN MAT IDRIS DI SEDIAKAN OLEH: NUURUL ATIYYAH BINTI ABDUL RAZAK (023074) NORHUMAIRAH BINTI NAMAT RAMLI (023058) NOR SAADAH BINTI TULUS (023068) Universiti Darul Iman Malaysia Kampus Kusza Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Usuluddin Dengan Kaunseling Semester 6 PENGHARGAAN Segala puji bagi Allah S.W.T serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia serta inayah dari-Nya dapat juga kami menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan. Di sini, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Mohd Faiz Hakimi Bin Mat Idris iaitu pensyarah kami bagi subjek ini di atas bimbingan serta tunjuk ajar beliau sepanjang tempoh pembelajaran. Seterusnya, tidak lupa juga kepada ahli-ahli kumpulan yang begitu cekal dan tabah sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini kerana banyak berkorban masa, tenaga dan kewangan. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Al-Mukhtar Kusza, Universiti Darul Iman Malaysia, Terengganu kerana telah memberikan kerjasama yang positif dan jitu. Begitu juga kepada sahabat-sahabat yang banyak memberi sokongan dan nasihat yang membina, kerana banyak dugaan serta cabaran yang telah kami tempuhi sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini. Oleh yang demikian, kami mengharapkan agar maklumat yang kami perolehi ini dapat memberi sedikit sebanyak sumbangan dan maklumat kepada pembaca khususnya mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui isu-isu akidah yang timbul di Negara kita pada masa kini. Semoga ianya dapat menjadi iktibar kepada kita bagi mengelakkan daripada akidah seseorang itu terpesong dari ajaran Islam yang sebenar. Wallahu a’lam. ISI KANDUNGAN Isi Kandungan Muka Surat Sekapur Sireh 1. Pendahuluan 4

More about Wrong Path Essay

Open Document