Winning Isn't Everything. Essay

319 Words2 Pages
“Winning isn’t everything, it’s the only thing. Vince Lombardi se bekende aanhaaling het die luese van professonele, betalende sport geword. Goeie more juffrou en klas. Ons lees deesdae baie van een of ander atleed wat gevang is dat hy oneerlik was of skuldig bevind is aan een of ander optreede van slegte sportsmanskap. ‘n Voorbeeld hiervan is Lance Armstrong, ‘n vietsryer wat ons almal inspireer het met sy success, aar van al sy medaljes en titels gestroop is, omdat hy verdink is van die ontwettige gebruik van anaboliese sterioiedes. Die rede waarom slegte sportsmanskap alhoe algemeen voorkom, is omdat daar ‘n groot hoeveelheid geld gemaak word in professionele sport. Bv, baie tenis spellers word beskuldig van slegte sportsmanskap gedurende groot tenis toernooie, waar skiedsregters mishandel word. Hierdie tipes van optredes word meer verstaanbaar, maar nie meer aanvaarbaar, as mens daaraan dink dat die prysgeld om die Amerikaanse Ope te wen 1.2 miljoen dollar is. Vir hierdie som van geld, is dit verbaasend dat die spelers enigiets onregverdigs sal prober om voordeel te kry? Die vraag is nou, of swak sportsmanskap regtig so sleg is, en daarop atwoord ek ja. Hier is ‘n paar redes hoekom: Die eerste is die gevaar vir die sportspersoon self die gebuik van ontwettige dwelms om sy prestasie te verbeter. Die gerbruik daarvan kan kanker, skade aan organe en onvrugbaarheid veroorsaak. Nog ‘n rede is dat meeste kinders wat deelneem in sport, ‘n rol model van ‘n bekende sukkesvolle alteed maak. As die atleed dus onregverdig optree volg die kinders daai voorbeeld en dink dit is reg. Sportsmanskap is ‘n houding wat daarna streef om hoflikheid teenoor spanmaats en teenstanders, etiese gedrag en integriteit, en genade in oorwinning or nederlaag te bereik. Groot hoeveelhede geld lei in meeste gevalle tot swak sportsmanskap. Grantland Rice het gese “Dis nie dat jy gewen of

More about Winning Isn't Everything. Essay

Open Document