Why Is Cooperation so Hard Essay

506 Words3 Pages
LATAR BELAKANG SYARIKAT Bagaimana Technologia terbentuk? Armando Bronaldo berhijrah ke United States setelah bekerja sebagai pemimpin dalam reka bentuk (design leader) selama 15 tahun di sebuah syarikat di Itali, beliau mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang sistem bunyi di rumah. Dengan bersenjatakan wawasan dan 15 tahun pengalaman, beliau telah menubuhkan Technologia sebagai syarikat yang membekalkan komponen terjemahan bunyi (sounds translation components) termasuklah base radiator, dome tweeter (untuk frekuensi yang tinggi), composite cone (untuk bunyi pertengahan), the binding post (penghantaran penterjemah bunyi) dan ohms impedance (untuk menjalankan bunyi melalui pembesar suara). Technolgia juga membekalkan perkidmatan rangkaian dan penghantaran. Bagaimana AUD wujud? Technologia mempunyai hubungan yang kukuh dengan AUD dibawah pengurusan Pegawai eksekutif (CEO) AUD, Audie Richards dimana Technologia bergantung kepada AUD yang merupakan pengilang sistem bunyi di rumah. AUD merupakan rakan kongsi kontrak pertama Technologia. Perjanjian awal diantara Technologia dengan AUD telah berkembang maju dan hubungan perniagaan yang kukuh menyebabkan saliran pesanan menjadi mantap sehinggakan Bronaldo dapat menambahkan bilangan pekerjanya walaupun ketika ekonomi negara sedang merosot. ANALISIS KES Mengapa kerjasama diantara Technologia dengan AUD menjadi sukar? Walaubagaimanapun, kebolehpercayaan Bronaldo terhadap AUD masih menimbulkan tanda tanya sama ada hubungan perniagaan mereka telah kehilangan keseimbangan iaitu ia memihak kepada pengeluar yang kuat. Hubungan diantara kedua-dua syarikat menjadi tegang kerana Bronaldo mengaku bahawa pada mulanya Audie melakukan kerjanya dengan baik iaitu dia tahu bahawa Technologia baru ditubuhkan dan masih mencuba untuk mendapatkan pelanggan yang kukuh. Jadi dengan itu,

More about Why Is Cooperation so Hard Essay

Open Document