Whatever Essay

1395 WordsAug 8, 20126 Pages
William J. Clinton Trong sự quản lý của William Jefferson Clinton, Mỹ rất thích hòa bình hơn và cũng kinh tế hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử của nó. Ông là chủ tịch Dân chủ đầu tiên kể từ khi Franklin D. Roosevelt để giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai.Ông có thể chỉ ra tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong thời hiện đại, lạm phát thấp nhất trong 30 năm qua, quyền sở hữu cao nhất trong lịch sử của đất nước, giảm tỷ lệ tội phạm ở nhiều nơi, và cuộn phúc lợi xã hội giảm. Ông đề xuất ngân sách cân bằng trong những thập kỷ đầu tiên và đạt được thặng dư ngân sách. Là một phần của một kế hoạch để chào mừng thiên niên kỷ vào năm 2000, Clinton kêu gọi cho một sáng kiến lớn của quốc gia để chấm dứt kỳ thị chủng tộc. Sau khi thất bại trong năm thứ hai của một chương trình rất lớn của các cải cách chăm sóc sức khỏe, Clinton đã chuyển sang nhấn mạnh, tuyên bố "thời đại của chính phủ lớn hơn." Ông đã tìm cách pháp luật để nâng cấp giáo dục, bảo vệ việc làm của cha mẹ, những người phải chăm sóc cho trẻ em bị bệnh, để hạn chế doanh số bán khẩu súng ngắn, và tăng cường các quy định môi trường. Tổng thống Clinton được sinh ra William Jefferson Blythe III vào ngày 19 tháng tám năm 1946, ở Hope, Arkansas, ba tháng sau khi cha ông qua đời trong một tai nạn giao thông. Khi ông được bốn tuổi, mẹ ông cưới Roger Clinton, Hot Springs, Arkansas. Trong trường trung học, ông đã lấy tên gia đình. Ông rất xuất sắc là một học sinh và như là một người chơi saxophone và từng được coi là trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Khi một đại biểu quốc Tinh trong khi ở trường trung học, ông đã gặp Tổng thống John Kennedy tại Nhà Trắng Rose Garden. Cuộc gặp gỡ đã dẫn ông vào một cuộc sống của dịch vụ công cộng. Clinton đã tốt nghiệp Đại học Georgetown và năm 1968 giành được học bổng Rhodes đến Đại học Oxford. Ông đã nhận được một văn bằng luật từ Đại học Yale vào năm 1973, và vào chính trị ở Arkansas.

More about Whatever Essay

Open Document