What You Need to Know Anout Love - Translate from Afrikaans to English with Google Translate Essay

601 WordsMay 14, 20133 Pages
Soveel is al gesê en geskryf oor liefde… Wat ware liefde is, hoe en waar ons dit kan kry, hoe ons dit kan hou en presies wat ons daarvan moet weet… Nou dink ek het dit tyd geword dat ek ook my stywer in die armbeurs gooi. Vir my was liefde in die Laërskool om vir ‘n meisie te vra om te kys, en as sy ja sê is jy in die sewende hemel. Haar naam word met koukie op jou skooltas geskryf en met tippex op jou penne blikkie. Jy sit nie pouses by haar nie, maar blaas soentjies heen en weer in die klas as die onderwyser nie kyk nie. Die lekker van alles is die briefies wat julle elke middig na skool skryf, dit vol reukweerder spuit en dan kry jy jou beste pêl om dit by haar af te lewer. In die Hoërskool word dit bietiie meer intiem. Jy moet saam met jou nuwe meisie gesien word. Pouses moet julle bymekaar sit, al is dit saam met al die pêlle wat jy bymekaar kon skraap. ln die klas probeer julie so naby moontlik aan mekaar sit, en by die flieks na skool is hande vashou die in ding. Al waaroor jy kan dink is: “Sweet my hand dalk nie te veel nie?” Maar los is definitief nie in jou woordeskat nie. Later kom die Gr 11 en Matriek vry, waar jy na die tweede stappie oorgaan, en seker maak dat jy met elke afspraak ‘n soen kry en as jou vriende dit kan aanskou is jou kop deur. Jy word dadelik “DIE MAN” gekroon! Maar moenie ooit op ‘n soen uitmis nie, want dan is jy een soen agter. Oumas, tannies, vriendinne, selfs jou beste pêlle se sussies... Elke soen tel. Na skool kom wat jy dink ware liefde is. Jy begin groot liefdes woorde soos "Ek is lief vir jou.”, en “Ek sal graag eendag met jou wil trou.” rondgooi asof dit confetti is. Maar, saam met al die lekker in die fase kom vir die eerste keer, die seer. ‘n Meisie wat jou afsê maak jou hart baie seer... maar ook net totdat jy iemand anders ontmoet. Dan begin die liefdeskringloop weer van voor af. Later in jou jong dae

    More about What You Need to Know Anout Love - Translate from Afrikaans to English with Google Translate Essay

      Open Document