What Chemicals Do You Use in Your Everyday Life? Do You Think If / How Your Products at Home Affect the Environment? Essay

3731 Words15 Pages
1 SLUTTEST 1 För vilket av följande fordon är det fordonskombinationer där hastigheten är begränsad till 80 km/h på en väg där dessa vägmärken finns uppsatta? A Lätt lastbil B Tung lastbil C Personbil med tillkopplad bromsad släpvagn D Buss med totalvikt över 3,5 ton Abo Jihad Privatlektioner DECEMBER 06 Tel 031-3304150 2 SLUTTEST 1 Du kommer strax ikapp fordonet du ser på bilden. Får du köra om? A Ja, eftersom fordonet framför är på vägrenen B Ja, om jag inte med något hjul passerar spärr linjen C Nej D Ja, eftersom fordonet framför är ett långsamt gående fordon. Abo Jihad Privatlektioner DECEMBER 06 Tel 031-3304150 3 SLUTTEST 1 Vilket av dessa vägmärken kräver ett slutmärke för att förbjudet inte längre ska gälla? A Vägmärke A B Vägmärke B C Vägmärke C D Vägmärke D Abo Jihad Privatlektioner DECEMBER 06 Tel 031-3304150 4 SLUTTEST 1 Vad innebär vägmärket? A Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger och vänster. B Föraren på anslutande väg har väjningsplikt C Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger. Abo Jihad Privatlektioner DECEMBER 06 Tel 031-3304150 5 SLUTTEST 1 Hur kan du veta om ett läkemedel är olämpligt att använda i samband med körning? A Jag kontrollerar om förpackningen är märkt med ett rött kryss. B Jag läser innehållets ekvationen på förpackningen. C Jag läser den bifogade informationen om medicinen D Jag kontrollerar om förpackningen är märkt med en överkorsad bil. Abo Jihad Privatlektioner DECEMBER 06 Tel 031-3304150 SLUTTEST 1 6 Du har fått motorhaveri på din bil på en plats där det är förbjudet att stanna. Vilket påstående är riktigt? A Jag måste flytta bilen snarast möjligt om den står på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 70km/h eller högre. B Jag behöver inte flytta bilen om jag sätter ut en varningstriangel C Jag måste

More about What Chemicals Do You Use in Your Everyday Life? Do You Think If / How Your Products at Home Affect the Environment? Essay

Open Document