Watch And Learn Essay

1367 Words6 Pages
ADIM ADIM BETONARME PREFABRİK YAPILAR HESABI Benim anlatım tarzım olabildiğince basittir. Kimi arkadaşlarımıza bunları biliyoruz geç diyebilirler ama her şeyin özü temelinde yatar. Birçok durumu en basit mantıkla çözebiliriz. Çünkü “biz” (ben veya o değil) inşaat mühendisleri çözüme odaklandığımızda yapıyı en temel haliyle ele alır ve çözeriz. Öncelikle bu örnekte hesap akışımız nasıl gidecek biraz ondan bahsedelim. (Bu hesapta dinamik analiz yöntemini kullancağız) 1.Yükler belirlenecek. 2.Yükler belirlendikten sonra kütlelerin hesabına geçeceğiz. 3.Sistemin 3 boyutlu modeli Sap2000 de çizilecek. Mesnet ve mafsallar tanımlanacak. 4.Yükler ve kütleler Sap2000 programına girilecek. (Sadece kolon yükleri Sap2000 programı tarafından hesaplanacak) 5.Zemin sınıfına bağlı olarak Spektrum değerleri girilecek. ( Bu konu daha sonra detaylı olarak anlatılacak.) 6.Mod sayısı belirlenecek. 7.Yük kombinasyonları belirlenecek. 8.Sistem çözülecek. Zati Yükler : G1 : Çatı Makas Zati Yükü (Çatı Kaplaması, Aşık Yükleri ve Kendi Ağırlığı dahil) G2 : Oluk Zati Yükü G3 : Kolon Yükü G4 : Arakat Kirişi Yükü G5 : Bağlantı Kirişi ve Kreyn Kirişi Yükü Hareketli Yükler : Q1 : Çatı Makas Hareketli Yükü ( Kar Yükü ) Q2 : Oluk Hareketli

More about Watch And Learn Essay

Open Document