Vs Logistiek Essay

942 Words4 Pages
Verenigde Staten: documenten Het is verstandig om voor verzending van goederen informatie in te winnen bij de importeur. Goederenzendingen bestemd voor de Verenigde Staten moeten voorzien zijn van de volgende documenten. Handelsfactuur Voor de inklaring van goederen is een factuur in viervoud vereist. Op de factuur staan alle gebruikelijke gegevens in het Engels. Deze mogen ook in een andere taal aangeboden worden zolang er maar een nauwkeurige vertaling in het Engels is toegevoegd: • naam en adres van de importeur en exporteur; • datum en plaats van verzending en bestemming; • merken, nummers, aantal en soort van de afzonderlijke stukken; • goederenomschrijving (inclusief de goederen- of HS-code); • bruto- en nettogewicht; • vrachtkosten; • valuta waarin de factuur is opgesteld; • prijs per eenheid en totale prijs; • betalings- en leveringsvoorwaarden en eventuele kredietbeperkingen en kortingen; • leveringsvoorwaarden volgens Incoterms; • factuurnummer; • inklaringshaven; • naam van de vervoerder; • goederen en diensten die gebruikt zijn voor het vervaardigen van de goederen, maar niet onderdeel vormen van de factuurprijs; • onderaan de factuur: naam van de exportfunctionaris die voor de transactie verantwoordelijk is en desgewenst nadere informatie over de vracht kan verschaffen. Een handelsfactuur opgemaakt volgens bovenstaande uitvoerige inhoudsamenstelling is niet vereist bij de invoer van: • niet-commerciële goederen; • terugkerende niet-afgeleverde goederen; • terugkerende in het buitenland gemodificeerde of herstelde goederen; • leveringen aan de Amerikaanse overheid; • onder borgstelling tijdelijk geïmporteerde goederen. Wel verlangt de douane bij de invoeraangifte dat de importeur of diens douaneagent een

More about Vs Logistiek Essay

Open Document