Versaillesfreden Essay

1032 Words5 Pages
Var det verkligen Versaillesfreden som ledde till det andra världskriget? År 1919 sammanträdde de 4 stormakterna I Versailles för att utarbeta de olika fredsvillkoren efter första världskriget . Det var Frankrike, Storbritannien, USA och Italien. Den 28 juni blev Tyska representanter inbjudna för att under teckna det väldigt hårda fredsvillkoren i spegelsalen i Versailles. Min hypotes är att det var en specifik punkt i fredsavtalet som var extra hård, kanske något som skulle kunna påverka Tyskland i all framtid. Det skulle kunna vara en viktig geografisk del som skulle få stor påverkan på hela deras industraliella utveckling eller något som gjorde att de aldrig skulle kunna återhämta sig eller återuppbygga landet. Visst bar Tyskland stor skuld till första världskriget och förtjänade ett hårt fredsavtal men inte så hårt att det skulle utvecklas till ett nytt krig. Min uppgift blir att försöka undersöka om Versaillesfreden var grunden till andra världskriget och i så fall om det var en enskild punkt som jag tror i min hypotes eller om det var hela fredsavtalet i sin helhet . För att undersöka detta ska jag ta hjälp av olika slags källor såsom läroboken, internet mm för att försöka hitta något som visar på att det var grunden. Läser man på Wikipedia kommer det klart och tydligt fram att Versaillesfreden var alldeles för hård och väckte revanschlust. Freden var hård men inte så hård att den kunde knäcka Tysklands industri vilket gjorde att de kunde återhämta sig sakta men säkert och sedan ta ut sin hämnd/revansch. Man får också en klar och tydlig inblick i vilka villkoren var och jag anser att de här är de tre hårdaste: * Att de fick betala ett enormt krigsskadestånd som skulle få stora konsekvenser i Tyskland (138 miljarder guldmark). * Deras arméer fick bara omfatta 100 000 man, inga flygplan, u-båtar eller stridvagnar och endast en liten flotta.

More about Versaillesfreden Essay

Open Document