Van Gogh Essay

720 WordsOct 24, 20123 Pages
Maslinovo drveće sa planinskim predelom (dopuna za “Zvezdanu noć”) 1889. Ulje na platnu. Muzej Modernih Umetnosti, Nju Jork. Vinsent Van Gog Van Gog je naslikao najmanje 18 slika maslinovog drveća, najviše u San Remiju, 1889. Slike maslinovog drveća imale su poseban značaj za Van Goga. Grupa rađena u maju 1889. predstavlja život, božanstvo I ciklus života, dok grupa rađena u Novembru 1889 nastale su u Van Gogovom pokušaju da simbloiše svoja osećanja prema Hristu. Slike sa beračima maslina pokazuju odnos između čoveka i prirode, prikazujući jedan od ciklusa života, berbu ili smrt. To je takođe primer kako pojedinci, kroz interakciju sa prirodom, mogu da se povežu sa božanskim. Van Gog je pronašao predah i olakšanje u kontaktu sa prirodom. Kada je serija slika maslinovog drveća urađena, Van Gog je podlegao bolesti i emocionalnim nemirima, a ipak ove slike su svrstane među njegova najbolja dela. “Efekat dnevne svetlosti i neba znači da postoje beskrajne teme koje se mogu naći u maslinovom drveću. Za sebe tražim suprotstavljene efekte u lišću, koji se menjaju sa tonovima neba. Ponekad, kad drveće podnosi svetle cvetove, velike, plave muve i smaragdne voćne bube, sve je potopljeno u čisto plavu. Zatim, kada lišće dobije zrelije bronzane tonove, nebo je blistavo i protkano zelenom i narandžastom, i onda ponovo, dalje u jesen, lišće poprima ljubičaste tonove poput boje zrele smokve, a ovaj ljubičasti efekat manifestuje se u kontrastu sa velikim,zaslepljujućim suncem, sa svojim bledim oreolom boje bledog limuna. Ponekad,takođe, posle tuširanja, video bih celo nebo u rozoj i narandžastoj, koje daje izuzetnu vrednost i bojenje srebrnkastoj sivo-zelenoj. I pored svega toga bile su žene, takođe u rozom, koje su skupljale voće.” Van Gog je slikao prirodu, koja je bila glavna tema njegovih radova poslednjih 29 meseci njegovog života, ne bi li osetio olakšanje

More about Van Gogh Essay

Open Document