Uvoľňovacie Cvičenie Essay

435 WordsMar 9, 20122 Pages
Uvoľňovacie cvičenie Zakloniť sa: odsadnúť si od monitora počítača, zatvoriť oči a trikrát sa zhlboka nosom nadýchnuť a dlho mierne otvorenými ústami vydýchnuť. Krúženie hlavou: so zatvorenými očami, bradu tlačiť k hrudi a pomaly vytáčať hlavu doprava nad plece a späť. (Nenakloniť hlavu až dozadu!) Toto robíme 7-krát na pravú stranu a potom 7-krát doľava. Palcová brána: palec vystrieme asi 40 cm pred oko a priamo sa naň dívame. Potom si vyhľadáme v priestore jeden bod, ktorý leží za palcom a dívame sa naň dovtedy, kým nevidíme palec dvojmo. Striedavo 7-krát sa pozrieme na palec a 7-krát na bod vzadu za ním. Masáž spánkov: Na šírku dvoch prstov od obočia si jemným tlakom prstov masírujeme spánky. Oči máme zatvorené a krúživú masáž robíme pol minúty. Tlačenie nosa: Pol minúty masírujeme koreň nosa tak, že naň z boku jemne tlačíme palcom a ukazovákom. Osmičkový pohyb: 7-krát si predstavíme ležiacu a stojacu osmičku a sledujeme ju očami. Potom nakreslíme očami imaginárny kruh, a to trikrát doprava a trikrát doľava. Dýchacia energia: Deväťkrát so zatvorenými očami sa zhlboka nosom nadýchneme a dlho mierne otvorenými ústami vydychujeme. Aj vám sa stáva, že vás pália alebo „bolia“ oči pri dlhšej práci na počítači? Ponúkame vám niekoľko tipov, ako predísť spomínaným problémom. Vonkajšie negatívne vplyvy na oči, ktoré môžeme zmeniť sú prach, prievan, suchý vzduch alebo silné či slabé osvetlenie. Jeden z vnútorných negatívnych návykov je, že zabúdame hýbať s očami. Ak sa chcete vyhnúť bolesti alebo páleniu očí, nezabúdajte s nimi uvoľnene hýbať a bez násilia. Boľavé oči potrebujú uvoľnenie, ktoré dosiahnete zavretím očí a ich prikrytím dlaňou, ktorá sa ale nesmie dotýkať. Predstavujte si príjemné farby a zopakujte to dvakrát denne niekoľko minút. Podobne pomáha zavrieť oči a natočiť sa k slnku. Pohybovanie očami je veľmi jednoduché a každú fázu je nutné opakovať 10

More about Uvoľňovacie Cvičenie Essay

Open Document