Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Ured I Uredsko Poslovanje Essay

Open Document

Below is an essay on "Ured I Uredsko Poslovanje" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje

SKRIPTA IZ KOLEGIJA URED I UREDSKO POSLOVANJE

1

Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje SADRŽAJ 1. Definicija ureda i uredskog poslovanja 2. Funkcije uredskog poslovanja 3. Razvoj uredskog poslovanja 3.1. Značaj uredskog poslovanja 3.2. Faze razvoja uredskog poslovanja 3.3. Ured kroz povijest 3.4. Evolucija uredskih IS-a 4. Preduvjeti automatizacije uredskog poslovanja 5. Modeli i tipovi automatiziranih ureda 5.1. Modeli automatiziranih ureda 5.2. Tipovi automatiziranih ureda 6. Uredsko poslovanje u upravnim tijelima 7. Sustav za upravljanje dokumentacijom 7.1. Ustroj varaždinske županije 7.2. Unutarnji tok predmeta 7.3. Vizija novog sustava za upravljanje dokumentacijom 8. Primjena uredskog poslovanja 9. Poslovno komuniciranje 10. Obrada dokumenata u uredu 10.1. Funkcije obrade dokumenata u uredu 10.2. Obrada i pohranjivanje dokumenata u uredu 10.3. Arhivski sustav 11. Zaštita uredskih dokumenata 12. Telematični servisi u službi uredskog poslovanja 12.1. Razvoj telefonije u svijetu 12.2. Telekomunikacije u uredskom poslovanju 12.3. Telekomunikacijski sustav 12.4. Videotekst, teleteks, teletekst 12.5. Telekonferencije, videokonferencija 12.6. Paging sustavi 12.7. Wireless LAN 13. Primjena Interneta u uredu 14. Radiomobilna telefonija 15. Nove generacije mobilne telefonije 16. Satelitske komunikacije 17. ISDN,xDSL 17.1. ISDN 17.2. xDSL 18. Svjetlovodi

2

Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje 1. DEFINICIJA UREDA I UREDSKOG POSLOVANJA Definicija ureda Ured je organizacijska jedinica koja ima opću funkciju. Ona raspolaže i upravlja informacijama o kojima ovisi funkcioniranje čitave organizacije te pruža podršku funkcioniranju organizacije. Ured mora zadovoljiti poslovne funkcije. Cilj je stvoriti sustav koji će proizvesti pravu informaciju i dostaviti je pravodobno na pravo mjesto unutar ili izvan organizacije uz minimalne troškove. Poslovne funkcije ureda 1. 2. 3. 4. 5. uspostavljanje...

Show More


Citations

MLA Citation

"Ured I Uredsko Poslovanje". Anti Essays. 14 Aug. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Ured-I-Uredsko-Poslovanje-646659.html>

APA Citation

Ured I Uredsko Poslovanje. Anti Essays. Retrieved August 14, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Ured-I-Uredsko-Poslovanje-646659.html