Transfer Pricing Essay

23167 Words93 Pages
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ CHUYỂN GIÁ TRÊN THẾ GIỚI. 1. Một vài ví dụ về chuyển giá trên thế giới. 1. Pfizer Inc và hoạt động chuyển giá tại Pakistan. Tập đoàn dược phẩm Pfizer Inc. là một tập đoàn dược phẩm khổng lồ của Hoa Kỳ. Năm 1959, công ty thành lập một chi nhánh tại Pakistan với tên gọi là Pfizer Laboratories Ltd (PLL). tại thời điểm này, các nhà đầu tư Pakistan chỉ nắm 0.5% công ty PLL. Tập đoàn này đã chiếm lĩnh 100% quyền kiêm soát công ty thông qua việc làm tồi tệ kết quả kinh doanh tại Pakistan. Được lập vào năm 1959, trong suốt ba năm đầu hoạt động, rất nhiều các nhà đầu tư nhận thấy rằng công ty này có khả năng sinh lợi khổng lồ. Trước năm 1990, công ty báo cáo lợi nhuận tại Pakistan là 160Rs, với giá mỗi cổ phần lên đến 98Rs mỗi cổ phần. Nhưng vào năm 1991, công ty đưa ra một chiến lược kinh doanh mới, bắt đầu cho những chuỗi giảm lợi nhuận của công ty. Theo một cuộc kiểm tra của Ernst and Young, Pfizer đã xuất khẩu các nguyên liệu thô cho việc sản xuất dươc phẩm sang Pakistan với mức giá cao hơn đến 70 lần so với mức giá của những nhà cung cấp khác. Báo cáo cho thấy rằng, Amlodepine Besylate, một thành phần trong thuốc chống huyết áp cao đã được bán với mức giá là 30000$ một kg trong khi những nhà cung cấp khác bán với mức giá là 500$ một kg. Piroxicam, được sử dụng trong thuốc viêm khớp, được nhập khẩu bởi PLL với mức giá là 8750$ một kg so với mức giá 125$ một kg trên thị trường. Một thành phần dược phẩm khác là Doxycycline, dùng trong thuốc kháng sinh Vibramycin được nhập khẩu với mức giá là 700$ một kg trong khi nó có thể được mua với giá là 60$ một kg. Tuy vậy, các cổ đông vẫn hy

More about Transfer Pricing Essay

Open Document