Traditions Of Great Britain Essay

74258 Words298 Pages
І. В. Корунець ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене ВІННИЦЯ "НОВА КНИГА" 2003 Сканування, розпізнавання і перевірка: Аркадій В.Куракін, МА, {ark # mksat. net} Випущені сторінки стосовно фонетики (32-111). Нумерація електронних сторінок документа відповідає нумерації паперових. Орфографія за американської замінена на британську. Книга сканувалась з метою некомерційного використання для цілей навчання і викладання. УДК 802.0 (075) ББК81.432.1 К 6 8 Затверджено Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів факультетів та інститутів іноземних мов, що вивчають дисципліну "Порівняльна типологія англійської та української мов", протокол № 2 від 12.09.02 р. Рецензенти: доктор філологічних наук, професор В. I. Карабан, кандидат філологічних наук, професор О. М. Кінщак Корунець І. В. К68 Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2003 - 464 с. ISBN 966-7890-27-9 Пропонований посібник є значно доповненим і переробленим виданням посібника 1995 року (в-во "Либідь"). У нього внесено доповнення, викликані появою нових досліджень вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (вступна частина). Доповнено й оновлено розділ "Типологія фонетичних і фонологічних систем", уточнено кількість структурних типів складів обох порівнюваних мов. Зміни внесено і в розділи "Типологія морфологічних..." і "Типологія синтаксичних систем". Більше матеріалів перенесено в таблиці, зроблено доповнення в системі вправ кожного розділу. Посібник своїм наповненням відповідає вимогам програми з предмета. Він може бути використаний викладачами порівняльного мовознавства, а також викладачами англійської мови вищих і спеціальних середніх навчальних закладів, аспірантами та студентами, які вивчають і цікавляться спільними (ізоморфними) й відмінними
Open Document