The Fat and the Furious Essay

1262 Words6 Pages
THE FAT AND THE FURIOUS Het heeft geen zin te doen alsof dat wat blijkbaar gebeurd is in feite niet is gebeurd. De bovenste 1 procent van de Amerikanen nemen nu bijna een kwart van het inkomen in van de natie. Hun lot in het leven is aanzienlijk verbeterd. Om maar eens wat te noemen: sinds 1980 is het inkomen van de rijkste 1 procent Amerikanen verdubbeld, dat van de rijkste 0,1 procent zelfs verdriedubbeld, terwijl het vermogen van het gemiddelde - dus niet de armste - Amerikaan met 40 procent is afgenomen. Vijfentwintig jaar geleden, waren de overeenkomstige cijfers 12 procent en 33 procent. Terwijl de top 1 procent hun inkomen zagen stijgen met 18 procent in het afgelopen decennium, hebben die in het midden eigenlijk hun inkomen zien dalen. Deze cijfers komen uit Rent Seeking and the Making of an Unequal Society, een stuk tekst geschreven door de Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz. Volgens Stiglitz is de snelle gegroeide sociale ongelijkheid, een grote bedreiging voor de Amerikaanse samenleving. Dit brengt mij bij de volgende vraag: moet er iemand (overheid/consument/producent) verantwoordelijk worden gesteld voor de geconstateerde ongelijkheid in Amerika of is dit samenhangend aan de vrije markt economie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden probeer ik in dit essay de tekst van Stiglitz te linken met de tekst van Michael Moss, The Extraordinary Science of Addictive Junk Food, waarin hij het verhaal verteld van de voedselmiddelenindustrie en de link daarvan met de opkomende obesitas-epidemie. Ik denk namelijk dat de overheid verantwoordelijk moet worden gesteld, want zij heeft wel degelijk invloed op de ongelijkheid. Natuurlijk zijn er andere factoren die hierbij een rol spelen, maar ik denk dat de overheid uiteindelijk de laatste hand heeft in het vinden van de oplossing van dit probleem. Economen hebben lang geleden geprobeerd om de enorme ongelijkheid te

More about The Fat and the Furious Essay

Open Document