The Circulatory System in Insects Essay

422 WordsFeb 4, 20132 Pages
PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG d/a SK SERI KOTA PUTERI 4, JALAN PENAGA, Telefon: BANDAR BARU SERI KOTA PUTERI, Pejabat Am : 07-3881210 81750 MASAI No. Fax : 07-3881203 Rujukan Kami : JPA1006.UPA/600-3/3/2 ( ) Tarikh : 13 September 2012 Kepada, Ketua Panitia Bahasa Inggeris (Sekolah yang terlibat mengikut Lampiran) Sekolah Menengah Daerah Pasir Gudang Melalui : Pengetua, Sekolah Menengah Daerah Pasir Gudang. Tuan, MESYUARAT PENGGUBALAN SOALAN PEPERIKSAAN BAHASA INGGERIS AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 DAN 2 DAERAH PASIR GUDANG 2012 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Penggubalan Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Dan 2 akan adakan mengikut ketetapan berikut: Tarikh: 25 September 2012 (Selasa) Masa: 12.00 t/hari / 4.30 petang Tempat: 1. SMK Dato’ Penggawa Timur (Tingkatan 4) 2. SMK Pasir Putih (Tingkatan 2) 3. Oleh itu sila hantar seorang guru untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Sila rujuk Lampiran 1 bagi jadual penggubalan, Ketua Penggubal hendaklah memastikan: 3.1: Soalan menepati Jadual Spesifikasi Item yang dibina 3.2: Soalan berformatkan SPM bagi Tingkatan 4 dan PMR bagi Tingkatan 2 3.3: Bebas ralat. 3.4: Skema markah menepati soalan. 3.5: Gambarajah hendaklah terang (jika ada) 3.6: Lengkap dengan “cover page” dan logo PPD 4. Sila bawa bersama 2 set soalan dalam bentuk ’softcopy’ dan komputer riba bagi melicinkan perjalanan mesyuarat. Ketua panel penggubal hendaklah menyediakan: 4.1: 40 set soalan dalam bentuk hardcopy

More about The Circulatory System in Insects Essay

Open Document