The Business Life Essay

1190 Words5 Pages
Summary: Mindanao Baptist Rural Life Center (MBLRC) Foundation,inc. Hind gobyernong organisasyon nakalugar sa katimugang parte ng Pilipinas, ay ituturing Davao Del Sur’s capital. Ang website na The Entire Pinoy Bank sinasabi: Ang kambing ay kaya maging isang pangunahin pinagmulan ng gatas at karne sa ating bansa. Dahil sa kambing ganap na uunlad ang ating industriya pwede din makabawas sa ating kagastusan sa pag-aangkat ng gatas at karne na produkto. At mas madaling mag tayo at maglagay ng maliit na pondo kesa sa mga baka na produkto. Kaya natin paunlarin ang ating pagawaan ng gatas industriya sa pamamagitan ng kambing, kung lahat ng magsasaka sa Pilipinas nais itaas ang kambing sa kanilang sakahan, makaktulong tayo sa ating bansa sa pamamgitan ng pagtitipid ng dolyar sa pag-import ng mga gatas at gatas na produkto sa ating bansa. Ito ay hindi lamang sa gatas na produkto, dahil sa pag dami ng kambing mas marami ang kikita o kumikita. Sa katunayan, merong pera sa paglalago ng kambing para sa mga layuning pag-aanak. Ang mga potensyal na mga pinakamabuting kalagayan ng kambing bilang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng gatas at karne ay hindi pa ganap na tapped sa Pilipinas. Ang kambing ay sikat na kilala bilang baka sa mahihirap ng tao dahil ang mga bata at lumang mga tao na hindi kayang bayaran o bumili ng gatas ng baka mas gusto nalang uminom ng gatas ng kambing. Bukod sa pagiging mura,ang gatas ng kambing ay mas madaling matunaw kumpara sa baka ng gatas. Ang kambing ay malinis na hayop at kahit lalaking amoy ay naroroon lamang sa panahon ng pag-aanak. Ang babaeng kambing ay walang amoy. Salungat sa mitolohiya, ang kambing ay hindi kumakain ng basura. Ang ginagawa nila,gayunman, dilinilaan nila ang mga “label” ng lata para tikman ang pandikit sa likod ng “label”. Ang pagtataas ng kambing ay isasagawa sa pamamagitan ng karaniwang maliit na magsasaka o
Open Document