Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Thdsjsrrs Essay

  • Submitted by: klinedine
  • on October 21, 2013
  • Category: Psychology
  • Length: 858 words

Open Document

Below is an essay on "Thdsjsrrs" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Tulang Korido
    - Ang korido ay isang uri ng panitikang pilipino, isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na walong pantig bawat linya at may apat na linya sa isang saknong. Ang korido ay binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula.
HaLimbawa:

Ibong Adarna

Ang namumuno sa Kahariang Berbanya ay si Haring Fernando. Tinutulungan naman siya ng kanyang asawang si Reyna Valeriana sa pamamahala. May tatlo silang anak, si Don Pedro, ang panganay, si Don Diego, ang ikalawa at si Don Juan, ang bunso, na pawang sinanay na maging pinuno.

Isang gabi, napanaginipan ng hari na pinatay ng dalawang lalaki ang kanyang bunso na naging sanhi ng kanyang pagkakasakit. Kalungkutan ang namayani sa buong kaharian dahil dito. Sa maraming manggagamot na tumingin, isa ang nagsabi na ang tanging lunas ay ang Ibong Adarna.

Inutusan ng hari si Don Pedro upang hanapin ang ibong magpapagaling sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon, hindi ito nakabalik sapagkat naging bato nang tamaan ng dumi ng ibon sa Bundok Tabor. Ang sumunod ay si Don Diego. Katulad din ng kapalaran ni Don Diego. Humingi ng pahintulot si Don Juan sa ama na siya ang huhuli sa ibon at hahanap sa kanyang mga kapatid.

Naglakbay si Don Juan na ang tanging baon ay limang tinapay. Ang isang natitirang tinapay ay ibinigay niya sa isang ketonging humingi sa kanya ng limos. Naisalaysay niya sa ketongin ang kanyang pakay. Tinulungan naman siya ng ketonging makipagkita sa ermitanyo. Tinuruan siya ng ermitanyo kung paano makikilala at mahuhuli ang Ibong Adarna. Binigyan siya nito ng isang labaha at panghiwa sa kanyang palad, pitong dayap na ipipiga niya rito upang hindi siya makatulog at gintong sintas na gagamiting panali sa ibon.

Si Don Juan ay naghintay sa ilalim ng punungkahoy na kung tawagin ay Piedras Platas. Inaantok na siya nang dumating ang ibon. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ng ermitanyo kaya madali niyang nahuli ang ibon. Inutusan din ng...

Show More


  • Submitted by: klinedine
  • on October 21, 2013
  • Category: Psychology
  • Length: 858 words
  • Views: 21
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Thdsjsrrs". Anti Essays. 22 Jul. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Thdsjsrrs-530585.html>

APA Citation

Thdsjsrrs. Anti Essays. Retrieved July 22, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Thdsjsrrs-530585.html