Test Test Test Essay

359 Words2 Pages
Levensbeschouwing Interview Levensbeschouwing Dit interview heeft als hoofdonderwerp: Gehandicapten en seksualiteit. Vindt u dat gehandicapten seksueel actief mogen zijn? Ja, mits… Wat is dan die mits? Dat gehandicapten seksueel actief mogen zijn maar dat dit onder een bepaalde manier van begeleiding moet gebeuren. Welke begeleiding bedoelt u dan? Van een arts of een familielid. Dit is afhankelijk van welke handicap de persoon heeft. Bij ieder gehandicapt persoon? Nee, het maakt verschil of iemand verstandelijk, fysiek of beide gehandicapt is. Stel dat een persoon verstandelijk gehandicapt is. Ook dan is het afhankelijk van hoe groot de handicap is. Dus er zijn voor u grenzen wanneer iemand die verstandelijk gehandicapt is seksueel actief mag zijn? Nee, want ook een zwaar verstandelijk gehandicapt persoon heeft seksuele gevoelens en met de begeleiding die ik eerder al noemde mag die persoon ook seksueel actief zijn. Over welke begeleiding heeft u het dan? Het gebruik van voorbehoedsmiddelen zoals de anticonceptiepil en condoom. Of het inschakelen van een prostituee. Vindt u dus dat een zwaar verstandelijk gehandicapt persoon dit aangeboden zou moeten worden? Nee, dit ook weer niet. Alleen als de persoon met zulke gevoelens zit en hier uiting aan geeft. En een lichamelijk gehandicapte persoon dan? Natuurlijk. Een lichamelijk gehandicapte persoon moet ook tegemoet gekomen worden aan zijn gevoelens. Maar ik kan me voorstellen dat ook hier sprake kan zijn van geboortebeperkende middelen. Waarom, mag zo iemand dan geen kinderen krijgen? Natuurlijk wel, maar ik denk dat de wens van het hebben van een kind goed doordacht moet worden, wat het betekent voor een zwangere gehandicapte vrouw en de risico’s van het ongeboren kind. Denk ook aan het medicijngebruik. En de opvoeding van een kind moet ook niet onderschat worden mits je

More about Test Test Test Essay

Open Document