Test Essay

445 Words2 Pages
Antonio Luna Isinilang noong ika-29 ng Oktubre 1866 sa Binondo, Maynila. Pinakabatang anak nina Joaquin Luna at Laureana Novicio Ancheta. Ang mga kapatid ay sina Benedicto, ang guro; Jose, ang Siruhano at mediko opisyal sa hukbong Pilipino; Juan ang dakilang pintor; Manuel, ang Birtusong manunugtog ng violin at kondukor ng orchestra; Joaquin, ang senador; at Teodorico, ang pinunong rebolusyonaryo ng sangay ng Baler ng Katipunan. Edukasyon Nagsimulang mag aral sa edad na anim sa isang pribadong paaralan. Nagtapos ng batsilyer ng Parmasya sa Pamantasan ng Ateneo Municipal de Manila noong taong 1881 at nakakuha ng lisensya sa Parmasya sa Pamantasan ng Barcelona, Espana. Nakakuha ng degree sa pagka doktor sa Agham Parmasyutiko sa Madrid, Espana at nang maglaon ay nag aral ng Agham Militar at Pakikidigma sa Ghent, Belgium. Sa ilalim ni Lehman, isang batikang bayaning Belhiko siya ay nagpakadalubhasa sa pamamaraan ng pakikidigma, estratehiya at pagsasanay sa kawal. Buhay at Propesyon Taong 1885, namasukan bilang isang kimiko sa pambayang laboratoryo sa Maynila. Doon ay pinaghinalaang kasabwat sa isang pag aalsa na pinamunuan ng kayang tiyuhin sa Nueva Ecija at Pangasinan, piniit sa Fort Santiago ng dalawang buwan. Naging aktibo sa kilusang propaganda at nagsulat ng maikling sanaysay na pampanitikan ukol sa pulitika para sa La Solidaridad taong 1890, siya at ang kanyang pamilya ay dinakip sa di-umano'y pakikipagsabwatan sa Rebolusyon; siya ay pinatapon sa Espana noong 1896 samantalang ang kanyang pamilya ay piniit sa Fort Santiago. Dahil sa nakuhang amnestiya ng kanyang kapatid na si Juan sya ay napalaya. Itinatag at pinatnugutan ang pahayagan ng Rebolusyong Pilipino, ang La Independencia na inilathala ang unang issue noong ika-3 ng Setyembre 1898. Nagpatala sa hukbo ni Aguinaldo at naatasang maging Direktor ng Digmaan na may ranggong Brigada Heneral

More about Test Essay

Open Document