Teoria informatiei Essay

8705 WordsFeb 4, 200935 Pages
ELEMENTE DE TEORIA INFORMAŢIEI - SURSE ŞI CANALE Dezvoltarea teoriei comunicaţiilor şi a proceselor de transmisiune a informaţiei a urmat, în ultimele patru decenii, două linii principale. Aceste linii sunt de natură statistică, orice semnal purtător de informaţie fiind o mărime aleatoare, şi îşi au originile în lucrările lui Wiener [1, 2] şi ale lui Shannon [3, 4]. Atât Wiener cât şi Shannon s-au ocupat, în ultima instanţă, de problema reproducerii cu acurateţe a semnalelor transmise prin medii perturbatoare. Direcţia fondată de Wiener se referă la extragerea semnalelor, care aparţin unei anumite clase, din zgomot cu anumite caracteristici statistice cunoscute. Direcţia lui Shannon numită ,,Teoria informaţiei" se ocupă de evaluarea cantităţii de informaţie vehiculată într-un sistem de comunicaţie, de problema codării semnalelor în vederea unei transmisiuni eficiente prin medii fără perturbaţii sau cu perturbaţii neglijabile (prima teorema a lui Shannon) şi de problema minimizării probabilităţii de eroare în procesul de transmisiune a semnalelor prin medii cu perturbaţii puternice (a doua teorema a lui Shannon). Ultima problemă enunţată a teo¬riei informaţiei stă la originea codării şi decodării mesajelor într-un sis¬tem de comunicaţie cu perturbaţii puternice în scopul obţinerii unei trans¬misiuni corecte cu un debit informaţional finit. 28.1. MĂSURA INFORMAŢIEI. ENTROPIE 28.1.1. MODELUL UNUI SISTEM DE TRANSMISIUNE A INFORMAŢIEI Un sistem de transmisiune a informaţiei are drept scop, transmiterea unei informaţii debitate de o sursă S către un destinatar sau

More about Teoria informatiei Essay

Open Document