Swedish Gravehymne Translated In English And Dutch Essay

513 WordsFeb 21, 20123 Pages
Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska, dimhöljda länder, jag har hört om de solljusa stränder och en gång, tänk en gång är jag där! Halleluja! Jag högt måste sjunga! Halleluja! Jag går till den staden. Om än stegen blir trötta och tunga, bär det uppåt och hemåt ändå. Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strider, och där ingen av sjukdom mer lider och en gång, tänk en gång är jag där! Halleluja! Där fröjdas vi alla! Halleluja! Vart tvivel försvunnit! Aldrig mer skall jag stappla och falla, jag är framme, ja, hemma hos Gud Jag har hört om den snövita dräkten och om glansen av gyllene kronor. Jag har hört om den himmelska släkten, och en gång, tänk en gång är jag där! Halleluja! Jag fröjdas i anden! Jag kan höra den himmelska sången och det sliter i jordiska banden, ty jag vet, jag skall snart vara dä I have heard of a city beyond the clouds, Beyond earth's mist-enshrouded lands. I have heard of those sun-lighted shores, And someday, just think, someday I'll be there. Hallelujah, I must raise my voice in song. Hallelujah, I am bound for that city. Though my steps become tired and heavy, Still my journey is upward and homeward. I have heard of a land without tears, Without sorrow, without anguish, without strife. And there no one from sickness will again suffer. And someday, just think, someday I'll be there. Hallelujah, there we all will rejoice. Hallelujah, all doubts will have vanished. Never again shall I stumble and fall. I am there, yes, home with God. I have heard of that snow-white raiment, And the radiance of golden crowns. I have heard of the heavenly family, And someday, just think, someday I'll be there. Hallelujah, I rejoice in my spirit. I can hear the heavenly songs. And all these earthly ties will sever, Because I know I shall soon be

More about Swedish Gravehymne Translated In English And Dutch Essay

Open Document