Swag Essay

648 WordsFeb 4, 20143 Pages
PILIHAN KERJAYA NAMA: KHAIRUL FATTAH HARITH KELAS: 3 GEMILANG SEKOLAH: SMK SULTAN ISMAIL ISI KANDUNGAN PENGHARGAAN PILIHAN KERJAYA LATAR BELAKANG KELEBIHAN KELEMAHAN KERJAYA TOKOH KERJAYA LAMPIRAN PENGHARAAN Saya bersyukur kepada Tuhan kerana dapat menyiapkan buku skrap ini tanpa dugaan atau masalah. Saya juga berterima kasih kepada ibu bapa, ahli keluarga dan kawan saya kerana memberi bimbingan dan sokongan terhadap saya. PILIHAN KERJAYA Sejak dulu lagi, saya ingin menjadi seorang Pakar IT. Ini kerana saya selalu menggunakan komputer di rumah sejak kecil lagi. Ibu saya juga mencadangkan supaya saya menjadi pakar IT kelak. LATAR BELAKANG KERJAYA programmer , komputer pengaturcara , pemaju, alat sandi , atau perisian jurutera adalah orang yang menulis perisian komputer. Pengaturcara komputer jangka boleh merujuk kepada pakar dalam satu bidang pengaturcaraan komputer atau kepada generalist yang menulis kod untuk pelbagai jenis perisian. Orang yang menjalankan amalan atau mengaku pendekatan yang formal untuk pengaturcaraan juga boleh dikenali sebagai seorang penganalisis pengaturcara . Bahasa komputer utama A pengaturcara (C , C + +, C #, Java, Lisp , Python, dan lain-lain ) sering awalan kepada tajuk di atas, dan mereka yang bekerja dalam persekitaran web yang sering awalan gelaran mereka dengan Web. Pengaturcara jangka boleh digunakan untuk merujuk kepada seorang pemaju perisian, pemaju web, pemaju aplikasi mudah alih, pemaju firmware terbenam, jurutera perisian , ahli sains komputer, atau penganalisis perisian. Walau bagaimanapun, ahli-ahli profesion ini biasanya [rujukan?] Memiliki lain-lain kemahiran kejuruteraan perisian , di luar pengaturcaraan; untuk sebab ini, pengaturcara istilah, atau kod monyet, kadang-kadang dianggap melampaui batas menghina atau menghina ini profesion lain [ 1] ini . mencetuskan banyak perdebatan

More about Swag Essay

Open Document