Sut a Pham Effeithiodd Y Rhyfel Byd Cyntaf a Phrydain Yn 1914-1918? Essay

2830 Words12 Pages
Sut a pham effeithiodd y rhyfel byd cyntaf a Phrydain yn 1914-1918? Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf yn 1914 oherwydd cafodd Archddug Franz Ferdinand ac ei wraig Sophie ei saethu ac bu farw nhw ar y wythfed ar hugain o Mehefin 1914 yn Sarajevo. Cafodd Franz a’i gwraig ei saethu gan aelodau o Black Hand Gang sef gang sy’n dod o Serbia. Saethodd Serbia yr Archddug o Awstria oherwydd gofynnodd Bosnia i nhw wneud e. Roedd Bosnia yn eisiau gael allan o ymderiaeh Awstria a Hwngari ac roedd hyn un o’r unig forddau i nhw gael allan. Ar ol y saethu dwedodd Awstria fod nhw yn mynd y ymladd Serbia. Wedyn dwedodd Rwsia fod nhw yn mynd i bod yn cyngair i Serbia, wedyn dwedodd Y Deyrnas Unedig a Ffrainc fod nhw yn mynd i helpu Rwsia a Serbia ac wnaeth nhw gwneud lan yr Entrente Driphyg. Roedd nhw yn ymladd yn erbyn Awstria Hwngari, yr Almaen daeth nhw y pwerau canolig. I ddechre roedd ymuno efo’r ffyddin yn ddewis ond yn 1916 roedd llawer o filwyr wedi marw ac roedd na ddim llawer o filwyr arall ar ol, penderfynnodd nhw i gwneud rheol fod pob dyn rhwng yr oedran 18 a 41 rhaid ymuno efo’r fyddin. Roedd y rheol hyn ddim yn cyfri ficeri a phobl arall crefyddol neu ddynion efo plant oedd yn weddwon. Cafodd yr oedran ei codi i 51 yn ystod y rhyfel oherewydd eto roedd angen fwy o filwyr arnynt. Roedd na llawer o rheswmau a ymunodd y ddynion efo’r ffydin cyn iddo gael ei wneud yn gorforol un o nhw oedd fod y ddynion eisiau yr arian neu eisiau gweithio. Un arall oedd y posteri properganda y llywodraeth yn rhoi lan. Roedd rhai posteri yn ddweud “Daddy what did you do in the great war?” roedd hyn yn gwneud i’r tadau teimlo yn euog, gan fod nhw yn teimlo fod ei phlant ddim yn mynd i fod yn falch o nhw neu ei parchu nhw. Roedd un hefyd yn dweud “Women of Britan say go!” roedd hyn yn gwneud i’r ddynion ymuno oherwydd fod nhw yn meddwl fod y ferched yn mynd i parchu nhw fwy ac fydd e

    More about Sut a Pham Effeithiodd Y Rhyfel Byd Cyntaf a Phrydain Yn 1914-1918? Essay

      Open Document