Supervisor Essay

38220 Words153 Pages
Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie, oraz odsprzedaży zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 23.04.2008 Tytuł: Mężczyzna od A do Z Autor: Piotr Mart Wydanie I ISBN: 978-83-7582-163-5 Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skład: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Netina Sp. z o. o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI WSTĘP...............................................................................................7 Kilka słów od autora............................................................................7 UWODZENIE.......................................................................................12 Zacznij od treningu odwagi..................................................................12 Ćwiczenia poprawiające odwagę........................................................12 Obrazy...........................................................................................15 „Spontaniczność planowana”................................................................16 Przykład pierwszy: „Fontanna”..........................................................17 Przykład drugi: „W kroplach deszczu”................................................. 18 Przykład trzeci: „Kwiat we włosach”...................................................18 Przykład czwarty: „Gra w koszykówkę”................................................18 Przykład piąty:

More about Supervisor Essay

Open Document