Student Essay

5520 WordsNov 26, 201423 Pages
BEŞİNCİ BASKI SATIN ALMA ve TEDAR‹K Z‹NC‹R‹ YÖNET‹M‹ Analiz, Strateji, Planlama ve Uygulama ARJAN J. VAN WEELE Eindhoven University of Technology, Hollanda Doç. Dr. Metin Çancı, Okan Üniversitesi Çeviren Timuçin Binder Çeviri Editörü L ted.zin.-kunye-giris.indd 3 30.09.2014 12:50 GENEL İÇERİK KISIM ANA KAVRAMLAR 1 Değer zincirinde satın almanın rolü 2 Endüstriyel satın alma davranışı: Satın alma sürecinde karar alma 3 Satın alma yönetim süreci 4 Satın alma ve tesis yönetimi 5 Hizmet alımı 6 Kamuda satın alma 7 Pazar yapıları ve tedarik pazarı araştırması 1 3 21 51 75 89 105 125 i KISIM STRATEJİ VE PLANLAMA 8 Dış kaynak kullanımı ve risk yönetimi 9 Satın alma ve iş stratejileri 10 Tedarik kaynak kategorileri: Tedarikçilerden daha iyi performans alma 11 Satın alma, yenilikçilik ve kalite yönetimi 12 Satın alma, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi 13 Satın alma organizasyonu ve yapısı 14 Satın almada performans ölçümü ve yönetişimi 157 159 181 207 225 251 277 301 ii KISIM UYGULAMA 15 Tedarikçilerle ortaklığa hazırlanma: Maliyet yaklaşımları ve teknikleri 16 Perakende satın alma ve tedarik yönetimi 17 Satın alma, kurumsal sosyal sorumluluk ve etik 343 iii 345 365 385 v İÇİNDEKİLER Bilgi notları listesi Teşekkürler Önsöz Kısa tur İnternet sitesi Giriş xii xiv xv xviii xx xxi KISIM ANA KAVRAMLAR 1 DEĞER ZİNCİRİNDE SATIN ALMANIN ROLÜ Giriş Satın almanın değer zincirindeki rolü Kavramlar İşletmeler için satın almanın önemi Satın alınan malların sınıflandırılması Satın almada yeni gelişmeler Özet Kaynakça 2 ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA DAVRANIŞI: SATIN ALMA SÜREÇLERİNDE KARAR ALMA Giriş Kurumsal satın alma davranışları: temel özellikler Endüstriyel satın alma davranış modelleri Satın alma süreci Ürün ve hizmetin ayrıntılı tarifi Tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi Müzakere ve sözleşme Sipariş ve

More about Student Essay

Open Document