Sona Essay

424 Words2 Pages
SANGAY NG LUNGSOD NG ANTIPOLO PALATUNTUNAN NG GAWAIN SA FILIPINO TP-2011-2012 |LAWAK |LAYUNIN |PAMAMARAAN |TAUHANG KASANGKOT |PANAHON |BATAYAN SA PAGPAPAHALAGA | |Kaunlarang pantauhan | | | | | | |Pagmomonitor sa pagsasagawa ng Phil-IRI, gayundin ang mga batang |Mamonitor ang pagsasagawa ng Phil-IRI, gayundin ang mga batang |Wastong pagsasagawa ng Phil-IRI; pre-test at post | |July 1-30,2011 |Inaasahang 75% ng mga guro ang | |di-ipinasa sa baitang I-III na di-makabasa. |di-ipinasa sa baitang I-III na di makabasa. |test | | |namonitor sa pagsasagawa ng | |Pagsasanay sa mga gurong nagtuturo sa antas Primarya na walang |Masanay ang mga gurong nagtuturo sa Antas ng Primarya |1.Pagbibigay ng Phil-IRI;Pre-test at post test | |Nov. 2011 |Phil-IRI | |kasanayan sa pagtuturo ng Panimulang pagbasa. | |Paglahok sa pagsasanay sa mga Guro Pagmamasid ng |Mga Punong Guro Mga Guro | | | |Pagkokonsolidate ng kinalabasan ng pag-unlad ng Antas ng Pagbasa sa |Konsolidasyon ng kinalabasan ng Pag-unlad ng antas ng Pagbasa |mga klase

More about Sona Essay

Open Document