Snap-on Industrial Williams Brand 2013 Essay

7794 Words32 Pages
Operationeel Marketingplan NIMA Business B2 Marktontwikkeling Snap-on Industrial 2013-2014 Steven Jansen Marketing Specialist Snap-on Industrial Europe steven.jansen@snapon.com Inhoudsopgave Management summary 3 Deel 1: Strategische Analyse 4 Hoofdstuk 1: Strategisch Vertrekpunt 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Visie en Missie 4 1.3 Business Scope 4 Hoofdstuk 2: Externe Analyse 5 2.1 Markt 5 2.2 Afnemers 6 2.3 Concurrenten 6 Hoofdstuk 3: Interne Analyse 7 3.1 Bedrijf en marktpositie 7 3.2 Doelstellingen 7 3.3 Producten 7 3.4 Prijsbeleid 7 3.5 Communicatiebeleid 8 3.6 Distributiepositie 8 3.7 Personeel/organisatie 9 3.8 Financiele groei 9 Hoofdstuk 4: Afronding Strategische Analyse 9 4.1 resultaten SWOT 9 4.2 Centraal Probleem 10 Hoofdstuk 5: Marketing Strategie 10 5.1 Strategische opties 10 5.2 Keuze en verdediging gekozen optie 11 Deel 2 Het Operationele Marketingplan 11 Hoofdstuk 6: Segmentatie en Doelgroepbepaling 11 6.1 Segmentatie 11 6.2 Positionering 12 Hoofdstuk 7: Product 12 Hoofdstuk 8: Prijs 13 Hoofdstuk 9: Distributie 13 9.1 kanaaltaken 13 Hoofdstuk 10: Promotie 14 Hoofdstuk 11: Benodigde Acquisitie 15 Hoofdstuk 12: Financiele onderbouwing 15 Hoofdstuk 13: Planning 16 Literatuurlijst 17 Bijlagen 18 Management Summary Dit plan geeft een antwoord op de vraag hoe Snap-on Industrial een omzetverhoging van 20% in een periode van 2 jaar kan halen. Die omzet is niet mogelijk met de huidige strategie en

More about Snap-on Industrial Williams Brand 2013 Essay

Open Document