Show Boat- J. Kern Essay

18909 Words76 Pages
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Universtitatea Națională de Muzică București Ipostaze interpretative în musical-ul Show Boat de Jerome Kern Referat II Doctorand: Alina Ionescu Coodronator de Doctorat: Prof. Univ. Dr. Șerban Dimitrie Soreanu Cuprins Capitolul I I.1 Prolegomene....................................................................................pag.4 I.2 Hollywood-ul și filmele muzicale.........................................................pag.10 I.3 Jerome Kern....................................................................................pag.14 Capitolul II II.1 Show Boat - prezentare generală...................................................pag.20 II.2 Sinopsis..........................................................................................pag.21 Capitolul III III.1 Iopstaze interpretative și analiza rolului Julie LaVerne..............pag.26 III.2 Show Boat – rasism, elemente de limbaj și stereotipuri..............pag.33 Capitolul IV IV.1 Lumea nevăzută din spatele cortinei -lumini, decoruri și costume.................................................................................................pag.38 IV.2 Sugestii pentru memorarea mai ușoară a versurilor și replicilor................................................................................................pag.44 Capitolul V Sinteze...................................................................................................pag.47 V.I Rezumat.........................................................................................pag.47 V.II Summary......................................................................................pag.48 V.III Tabele și schițe.............................................................................pag.49

More about Show Boat- J. Kern Essay

Open Document