Semmi Essay

5656 Words23 Pages
Mesterséges intelligencia tételek 2012-2013-1 1. tétel Racionális ágens: komponensek, definíció, feladatkörnyezet és fajtái, ágenstípusok Racionális ágens teljesen általános probléma definíció, minden részterület beleilleszthető racionalitás≈optimalitás, korlátozott racionalitás≈heurisztikus döntések Racionalitás minden érzékeléssorozatra olyan cselekvést választani, ami a várható teljesítményt maximalizálja egy függvényt keresünk, ill. egy azt megvalósító programot, ami valamely megadott módon optimális a racionális cselekvés nem ugyanaz, mint az adott állapot teljes ismeretén alapuló optimális cselekvés, hiszen az ágens általában nem tud mindent a környezetről Feladatkörnyezet Négy komponens o a teljesítmény mértéke o a környezet o a beavatkozók o az érzékelők Szempontok a feladatkörnyezet jellemzéséhez o teljesen vagy részlegesen megfigyelhető o determinisztikus (az aktuális állapot és egy cselevés együtt egyértelműen meghatározza a következő állapotot) vagy sztochasztikus o epizodikus (független epizódok) vagy sorozatszerű (folyamatos feladat) o statikus vagy dinamikus (a környezet) o diszkrét vagy folytonos o egy- vagy többágenses Ágensprogramok típusai Reflex ágensek o a cselekvés a környezetről rendelkezésre álló információktól függ Célorientált ágensek, hasznosságorientált ágensek o a memóriát és a világmodellt arra használják, hogy megjósolják a cselekvéseik következményeit és azt választják, amely egy előre megadott célhoz vezet, vagy hasznossági függvényt optimalizál Tanuló ágensek o lehet bármelyik előbbi típus, a lényege, hogy van visszacsatolás az értékelő függvényről, és ennek hatására a program módosul 2. tétel Informálatlan keresés definíciója, fa keresés, szélességi keresés definíciója Informálatlan keresés Akkor beszélünk informálatlan keresésről, ha nem ismerjük az állapottér egészét, csak a már elhagyott állapotokról van információnk,

More about Semmi Essay

Open Document