Same Sex Marriage Essay

1570 Words7 Pages
TSAPTER I Panimula A. Rasyunale Sa Pilipinas ngayon, marami na rin nabibilang sa ikatlong kasarian. Kabilang ditto ang gays, lesbians, transgenders, at bisexuals. Dahil sa panahon ngayon marami na ang nag bago ang tao, ang lugar at maging ang mga bagay bagay dito sa mundo. Isa sa mga bagay na ito ang pinakamainit sa pandinig na kung tawagin ay pag-ibig Ang pag ibig pagdumapo sa iyong puso lahat gagawin makamtan lang”. hindi ba’t parang nangyayari na ito ngayon? Ang pagibig kasi walang pinipiling kasarian, dahil katapat na kasarian pinapatulan na rin. Siyempre nandiyan at hini papahuli ang relasyon ng isang pusong babae o bakla at kapwa lalaki at ang relasyon ng lesbiyana o tomboy. Katanggap-tanggap nga ba? Ngunit karamihan sa iyong tatanungin isa lang ang kanilang sagot “Hindi ito dapat! Dahil kahit anog gawin babae pa rin ang isang tomboy at lalaki pa rin ang isang bakla”dahil marami na rin ang nagbago hindi na mahalaga anng kasarian ng bawat isa, ang mahalaga ay nagmamahalan sila.Sa isang banda maaring naliwanagan na rin tayo kahit papaano. Ngunit kung ang mga pari ang tatanugin, isa itong malaking kasalanan sa Diyos. Dahil para sa kanila ang relasyon ng babae sa babae at lalaki sa lalaki ay isang kasalanan sa mata ng tao at lalong lalo na sa mata ng Diyos. Kaya nga hindi pinapayagan sa simbahan ang pagpapakasal ng parehong kasarian. At katulad ng kasabihang “ang bawat kasalanan ay may karapatang kaparusahan”. Ngunit mapipigilan pa kaya ang ganitong kasalanan? Diba’t parang kayhirap naman itong lutasin dahil hindi naman natin hawak ang isip ng bawat isa at lalong hindi natin sila mauutusan na gawin ang labag sa loob nila. Dahil sila lamang ang may hawak ng kanilang kapalaran sabi nga, kung kaya ikaw o siya lamang ang makapagpabago o makapagpapaganda nito. Ngunit kahit mautusan natin sila makikita parin nila kalungkutan na mararamdaman nila. Kung kayat and

More about Same Sex Marriage Essay

Open Document