Richard-Y-Bourhis Essay

66302 Words266 Pages
COLLEGIUM Psihologie, ştiinţele educaţiei Seria Psihologie, ştiinţele educaţiei este coordonat ă de Adrian Neculau RICHARD Y. BOURHIS - profesor de psihologie socială la Universitatea din Quebec, Montreal, membru al Society of Experimental Social Psy chology. JACQUES-PHILIPPE LEYENS - profesor de psihologie socială la Universitatea Catolică din Louvain, membru al Association Europeenne de Psychology Sociale Experimentale şi Society of Experimental Social Psycholo gy. Richard Y. Bourhis, Jacques -Philippe Leyens (Eds.), Stereotypes, discrimination et relations intergroupes © Pierre Mardaga, editeur, Liege, 1994 Copyright© 1996 by POLIROM Co S.A. Ia şi, pentru versiunea în limba română Editura POLIROM, B-dul Copou nr. 3 P.O. BOX 266, 6600, Iaşi, ROMÂNIA Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale: Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri, coordonatori: Richard Y. Bourhis, Jacques-Philippe Leyens; traducere din limba francez ă de Doina Tonner, Iaşi, POLIROM, 1997 320p.; 165 x 235 mm - (Collegium. Psihologi e) Titlul original (franceză): Stereotypes, discrimination et relations intergroupes I. Bourhis, Richard Y (coord.) II. Leyens, Jacques-Philippe (coord.) III. Tonner, Doina (trad.) ISBN: 973-9248-83-7 CIP: 316.455 316.647 Printed in ROMANIA Lucrare editată cu sprijinul Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschis ă Richard Y. Bourhis Jacques Philippe Leyens (coord.) STEREOTIPURI, DISCRIMINARE şI RELA}II INTERGRUPURI Traducere de Doina Tonner POLIROM Iaşi, 1997 Mai multe persoane şi numeroase instituţii ne-au ajutat în realizarea prezentului volum. Autorii capitolelor, dincolo de răbdarea pe care au avut-o faţă de noi, şi-au asumat responsabilitatea total ă pentru această lucrare. De aceea, ei s înt primii cărora vrem să le mărturisim gratitudinea noastră. Mulţumim, de asemenea, lui Celine Lena Mod'se, Assaad Azzi, Olivier Corneille, Eric

More about Richard-Y-Bourhis Essay

Open Document