Research Paper

3744 Words15 Pages
Mga Pananaw ng mga Pasahero Hinggil sa Pagtaas ng Pamasahe sa mga Pampublikong Sasakyan PUV/MRT at LRT: Isang Pananaliksik Nina: Cabezas, Nicole Kyle G. Hermogino, Daniel R. Macaraeg, Angelie Mae M. Mende, Jhoanna Victoria M. Arellano University 2013 Mga Pananaw ng mga Pasahero Hinggil sa Pagtaas ng Pamasahe sa mga Pampublikong Sasakyan PUV/MRT at LRT: Isang Pananaliksik ____________________ Isang Papel – Pampananaliksik na Iniharap sa Kaguruan ng Pamantasang Arellano Bilang Bahagi ng Pagtupad sa Kinakailangan sa Pagtatapos sa Unang Semestre Na may Asignaturang Filipino 2 _____________________ Nina: Cabezas, Nicole Kyle G. Hermogino, Daniel R. Macaraeg, Angelie Mae M. Mende, Jhoanna Victoria M. Dahon ng Pagpatibay Bilang isang pangangailangan na nararapat isakatuparan para sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa, Pagsulat, at Pananaliksik – ang panananaliksik na ito na may pamagat na: “MGA PANANAW NG MGA PASAHERO HINGGIL SA PAGTAAS NG PAMASAHE SA MGA PAMPUBLIKONG SASAKYAN (PUV/MRT AT LRT)” na inihanda ng pangkat ng mananaliksik na binubuo nina: Cabezas, Nicole Kyle G. Hermogino, Daniel R. Mag-aaral ng BSBA Mag-aaral ng BSBA Macaraeg, Angelie Mae M. Mende, Jhoanna Victoria M. Mag-aaral ng BSBA Mag-aaral ng BSBA Sinusuri at tinanggap ng Lupon ng Oral na Pagtatanggol sa ngalan ng kaguruan ng Filipino, Kolehiyo ng Sining at Agham ng Pamantasang Arellano, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik. _______________________ _______________________ Lupon ng Pagtatanggol Lupon ng Pagtatanggol _______________________ _______________________ Propesor at Tagapayo Puno ng Kagawaran ng Filipino Kabanata I ANG SULIRANIN AT ANG KALIGIRAN NITO Sa kabanatang ito ilalahad ng

More about Research Paper

Open Document