Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

R32R Essay

  • Submitted by: dinkocro7
  • on December 3, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 664 words

Open Document

Below is an essay on "R32R" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1.Metalografija
Metalografija je dio znanosti o metalima,koja se bavi proučavanjem strukturalne građe atoma pod velikim povećanjem u krutom agregatnom stanju.Tekuće stanje metala proučava se samo djelomično u dodirnim točkama s čvrstim stanjem.Sam naziv metalografija sugerira zaključak da se radi o grafičkom pokazivanju ponašanja metala u različitim fizikalnim uvjetima.Primjena metala datira od početka čovjekove civilizacije,a znanost o metalima razvila se uglavnom posljenjih sto godina i to na postojećoj empiriji i tradiciji.Činjenica je da o strukturi metala ovise njegova svojstva,a time i njegova tehnička primjena,pa otuda potječe važnost koja se u posljednje vrijeme pridaje metalografskim istraživanjima.Ovdje ćemo se ograničiti na elementarne pojmove metalografije,i time pružiti osnovne znanstvene spoznaje djelatnicima storjarske struke o primarnom materijalu njihova rada.
Mikroskopi   za metalografsko ispitivanje.Za metalografsko ispitivanje nužni su mikroskop i uzorak.Osnovno tehničko sredstvo ove znanosti je mikroskop.Struktura metala istražuje se povećanjem pomoću metalografskih mikroskopa.U praksi postoje sljedeće skupine mikroskopa:
  a) Svjetlosni mikroskop-povećanje do 1000 puta
  b) Elektronski mikroskop-povećanje do 150 000 puta
  c) Ionski mikroskop-povećanje do 2 500 000 puta

U klasičnoj metalografiji koriste se svjetlosni i elektronski mikroskopi s dodatnom opremom za slikanje,pa čak i za projiciranje na ekran.

Uzorak za ispitivanje

Uzorak za metalografsko ispitivanje more se brižljivo pripremiti. O   izboru i pripremi najviše ovisi dobiveni rezultat. Iz osnovnog materijala uzorak se mora izrezati i to skidanjem čestica.Druga mehanička sječenja ili rezanja plamenom narušila bi prirodu strukture i ne bi se dobila prava strukturalna slika.Zatim se brusi i višestruko polira. Da bi se ocrtale granice pojedinih faza i njihovih kristala,površina se travi. Travljenje (nagrizanje,jetkanje)jest postupak kojim se polirana površina uzorka...

Show More


  • Submitted by: dinkocro7
  • on December 3, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 664 words
  • Views: 20
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"R32R". Anti Essays. 22 Jun. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/R32R-555447.html>

APA Citation

R32R. Anti Essays. Retrieved June 22, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/R32R-555447.html