Quan Tri Chien Luoc Essay

3771 WordsMay 7, 201316 Pages
P. T. Pindo Deli: Nghiên cứu công ty điển hình NHÀ MÁY BỘT GIẤY & GIẤY P. T. PINDO DELI MÔ TẢ VỀ NHÀ MÁY Nhà máy Bột giấy và Giấy PT. Pindo Deli là một nhà máy tư nhân lớn hoạt động trên phạm vi toàn quốc có trụ sở đặt tại Desa Kuta Mekar Btb. 6-9 Ciampel-Karawang, TâyJava, Indonesia. Nhà máy được thành lập từ năm 1976 và hiện nay có khoảng 7672 nhân công làm việc ba ca, mỗi ca tám tiếng. PT. Pindo Deli sản xuất giấy photocopy, giấy chuyên dụng và giấy lụa với công suất 1.465.000 tấn/năm, trong đó máy PM 8 và PM 9, bắt đầu vận hành từ năm 1997, sản xuất 240.000 tấn/năm, và PM 11, bắt đầu vận hành từ năm 1998, sản xuất 400.000 tấn giấy lụa/năm. Nhà máy mong muốn được tham gia vào dự án GERIAP vì sử dụng năng lượng hiệu quả là một trong những chiến lược của nhà máy để trở thành một nhà máy hoạt động hiệu quả và có tính cạnh tranh cao. MÔ TẢ QUY TRÌNH Nhà máy bột giấy và giấy chuyển những nguyên liệu có tính xơ sợi thành bột giấy, giấy và bìa cáctông. Quy trình sản xuất giấy bao gồm chuẩn bị nguyên liệu, chế biến bột giấy (xử lý hoá, xử lý bán hoá, xử lý cơ, hoặc xử lý giấy phế thải), tẩy trắng, thu hồi hoá chất, sấy bột giấy, và xeo giấy. Hình 1 dưới đây minh hoạ quy trình ở dạng sơ đồ. Công đoạn tiêu tốn năng lượng nhất là phân tán bột giấy và sấy khô. 1 12 14 2 15 13 11 10 9 3 4 5 6 7 8 1 Hình 1. Quy trình sản xuất tại Nhà máy Bột giấy và Giấy PT. PINDO DELI Hướng dẫn Sử dụng Hiệu quả Năng lượng cho các ngành công nghiệp ở châu Á – www.energyefficiencyasia.org 1. Không khí 2. Thiết bị tán bột 3. Thùng đầu 4. Phần trước (lưới xeo) 5. Phần ép 6. Buồng sấy 7. Cán láng 8. Cuộn giấy 9. Buồng tinh chế 10. Buồng trộn 11. Buồng phối trộn phụ gia 12. Thiết bị tinh chế 13. Buồng làm sạch 14. Thiết bị làm sạch 15. Tháp tán bột Các công đoạn chính và quy trình sản xuất bột giấy và giấy được mô tả đơn giản hoá như sau: Nghiền

More about Quan Tri Chien Luoc Essay

Open Document