Public Relations Essay

1596 Words7 Pages
Engleză Română Spaniolă Relaţiile publice ajută societatea noastră complexă, pluralistă a ajunge la decizii şi să funcţioneze mai eficient de către contribuind la înţelegerea reciprocă între grupuri şi instituţii. Ea serveşte pentru a aduce public şi privat politicile în armonie. De relaţii publice serveşte o varietate largă de instituţii în societate, cum ar fi întreprinderi, sindicate, guvern agenţii, asociaţii voluntare, fundaţii, spitale, şcoli, colegii şi instituţii religioase. Pentru a atinge obiectivele lor, aceste instituţii trebuie să dezvolte relaţii eficiente cu audienţe sau publicuri diferite astfel de în calitate de angajaţi, membri, clienţi, co munităţi locale, acţionarii şi alte instituţii, precum şi cu societatea la mare. Conducerile instituţiilor trebuie să înţeleagă atitudinile şi valorile publicului lor, în scopul de a atinge obiectivele instituţionale. Obiectivele însele sunt modelate de mediul extern.Relaţiile publice practicant acţionează ca un consilier de management şi ca mediator, ajutând pentru a traduce obiectivele private în politică rezonabilă, acceptabilă pentru public şi de acţiune. Ca o funcţie de management, relaţii publice cuprinde următoarele: Public relations helps our complex, pluralistic society to reach decisions and function more effectively by contributing to mutual understanding among groups and institutions. It serves to bring private and public policies into harmony. Public relations serves a wide variety of institutions in society such as businesses, trade unions, government agencies, voluntary associations, foundations, hospitals, schools, colleges and religious institutions. To achieve their goals, these institutions must develop effective relationships with many different audiences or publics such as employees, members, customers, local communities, shareholders and other institutions, and with

More about Public Relations Essay

Open Document