Psychology of Ages in Romanian Essay

1033 Words5 Pages
DEZVOLTAREA GANDIRII DIN PERSPECTIVA TEORIEI PSIHOGENETILE A LUI JEAN PIAGET Considerata una dintre cele mai importante teorii care abordeaza atat geneza cat si natura si stadializarea dezvoltarii intelectuale este este teoria psihogenetica a lui Jean Piaget. Ea isi are inceputurile in 1921,cand psihologul elvetian Jean Piaget,incepe un studiu longitudinal care urmareste dezvoltarea intelectuala,in anii urmatorii aceasta teorie avea sa revolutionize cercetarea in domeniul psihologiei educationale si de asemenea va fi un punct de plecare valoros in ceea ce priveste organizarea invatarii. Majoritatea studiilor facute de J. Piaget utilizeaza metoda clinica,bazata pe interviul semistructurat si observatie. Aceasta metoda consta in observarea actiunilor si rezultatelor unui subiect si chestionarea lui privind drumul parcurs in rezolvarea chestiunii si explicatia solutiei gasite. Aplicarea metodei clinice pe proprii copii l-au determinat pe J. Piaget sa descopere 4 stadii majore in dezvoltarea cognitiva. „Un stadiu este un nivel sau o secventa a dezvoltatii cognitive,care prezinta caracteristici specifice” Stadiile sunt ierarhice,ficeare stadiu incorporandul pe cel precedent. Piaget identifica 4 stadii ale dezvoltarii intelectuale: * Stadiul inteligentei senzio-motorii(0-2 ani) * Stadiul preoperational(2-7 ani) * Stadiul operatiilor concrete (7-12 ani) * Stadiul operatiilor formale(12-18 ani) STADIUL OPERATIILOR CONCRETE: Stadiul operatiilor concrete este al

More about Psychology of Ages in Romanian Essay

Open Document