Project About Housewives Essay

75940 Words304 Pages
ve Coperta EMILIAN M. DOBRESCU SILVIA BIBA MARIUS BONDREA FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI Editura EUROLOBBY Bucureşti, 2012 CUPRINS Biba Silvia Adina, Despre managementul strategic Bobaru Cornelia, Principiile managementului în domeniul confecţiilor textile ..................... Bondrea Marius, Armata. Principii de conducere în sistemul militar Dobrescu M. Emilian, Societatea civilă ca organizaţie manageriată Gafton - Matei Gabriel, Managementul unui hypermarket Gruev Mariana Anca, Managementul educațional în prezent Gruev Mircea Gabriel, Managementul în organizația militară și funcțiile managementului logistic Marinescu Ilinca, Conducerea în India Antică Mirică Cristina, Tehnologia și viitorul Mucenica Marcela, Fundamentele managementului educațional Olaru Virginica, Principii moderne de management energetic Popescu Daniela, Principii manageriale în cercetarea clinică Soare Mariana, Planul de afaceri – Baza managementului firmei Stoica Tudor Mariana, Principiile conducerii unei unități școlare Stoica Tudor Nicolae, Principii de conducere ale societăților de pază și protecție din România Voina Sorin Ioan, Comunicații feroviare – Principii manageriale DESPRE MANAGEMENTUL STRATEGIC Silvia Adina Biba 1. Definirea strategiei Majoritatea organizațiilor încearcă să elaboreze și să implementeze strategii pentru atingerea obiectivelor pe termen lung. Prezentarea strategiei organizației, alături de misiunea și obiectivele sale reprezintă un plan strategic al organizației. Pentru elaborarea și aplicarea acestei strategii un rol important îl detine un anumit aspect al funcției de previziune numit management strategic. Managementul strategic este un proces prin care managerii formulează și implementează strategii pentru optimizarea din punct de vedere strategic a

More about Project About Housewives Essay

Open Document