Proiect Pensiune Turistica Essay

8000 Words32 Pages
une turisticaPROIECT SAPARD INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA “BUCOVINA AURIE” Comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava REGIUNEA BUCOVINA DOCUMENTELE CARE FORMEAZA DOSARUL SAPARD:  Cererea de finantare  Studiu de fezabilitate  Plan de afaceri  Strategie de marketing  Documente atasate In cadrul acestui proiect ne propunem sa detaliem trei dintre principalele documente necesare pentru formarea dosarului Sapard: Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri si Strategia de marketing. Prin intermediul acestei documentatii dorim obtinerea fondurilor necesare amenajarii unei pensiuni turistice de trei margarete in localitatea Dorna Candrenilor, judetul Suceava. Suma solicitata este de 100.000 euro din fondurile nerambursabile Sapard. PRINCIPALELE DOCUMENTE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR SAPARD STUDIU DE FEZABILITATE STRUCTURA DOCUMENTULUI 1.Date generale 1.1. Denumirea investitiei 1.2. Elaborarea 1.3. Amplasamentul (judetul, localitatea, starda, numarul) 1.4. Tema,cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate 1.5. Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice pe specialitati 2. Date tehnice ale lucrarii 2.1. Suprafata si valoarea juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare 2.2. Caracteristicile geotehnice ale terenului din amplasament 2.3. Caracteristicile principale ale constructiilor 2.4. Structura constructiva 2.5. Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare) 2.6. Utilitati 3. Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei 3.1. Total personal 3.2. Locuri de munca nou create 4. Devizul general estimativ al investitiei 5. Principali indicatori tehnico economici ai investitiei 5.1. Valoarea totală 5.2 Durata de realizare 5.3. Eşalonarea investiţiei 5.4 Capacităţi de producţie rezultate ca

    More about Proiect Pensiune Turistica Essay

      Open Document